От най-голямото проучване на кръвните тестове, наричани течни биопсии, се прави заключението, че те дават 93% коректност на резултатите при наличие на генетични мутации. Във Великобритания подготвят технологията за използването ѝ при тестване на жените за рак на гърдата.

 

Въпросният тест на NHS ще показва и кое персонализирано лечение може да се приложи при пациентките в напреднал стадий. Все още текат довършителни дейности по подобряването на технологията, за да бъде тя приложена от Националната здравна служба на Острова, информира онлайн изданието на Daily Mail.

Положителното при този вид кръвни текстове, наричани течни биопсии, е, че те не налагат провеждането на конвенционалните инвазивни биопсии за установяването на рак. Във Великобритания има над 35 000 жени с напреднал рак на гърдата, подчертава изданието. При половината от тези пацентки се намират различни генитични мутации, водещи до развитието на раковото заболяване. Ранното поставяне на диагнозата е от ключово за спирането на болестта.


По теста работят изследователи от Института за изследване на рака в Лондон и Royal Marsden NHS Foundation Trust. Проведени са кръвни тестове на 1044 пациентки с рак на гърдата, 533 от които са с генетични мутации. 


Научният екип разделя пациентките на четири групи въз основа на генетичната мутация, на базата на което е назначено лечение. При част от пациентките са наблюдава свиване и спиране на рака, като това дава седем месеца време без влошаване паказателите на рака при тях. Резултатите от изследването са публикувани в сп. Lancet Oncology.


Според проф. Пол Уоркман от Института за изследване на рака, цитиран от изданието, течните биопсии трябва да бъдат доведени до такъв стандарт, че да се превърнат в рутинна част от грижата за пациента и спомогнат ускоряването на достъпа на жените до най-добрите налични и прецизни лечения.


Ракът на гърдата не е просто едно заболяване. Това са няколко вида заболявания, които се развиват заради различни процеси в организма, уточняват британските експерти. При някои жени заради генитични мутации се получава свръхпроизводство на хормона естроген, който подхранва туморния растеж, при други генетични особености не позволяват фиксирането на предракови клетки.


Според експертите „течни биопсии“ дават по-голяма надежда за бързо, евтино и навременно установяване на рак. При конвенционалните биопсии, освен че се извършват инвазивно, хващането на тумора може да се пропусне.


От проучването plasmaMATCH досега се заключава, че сред групата пациентки с мутация HER2, при която има експресно делене на клетките, водещо до раково израждане, 5 от 20 са се повлияли от лечението, при една туморите са изчезнали благодарение на приложения тест и подбраното лечение според него. Средно при пациентките 5 ½ месеца ракът им не прогресира. 


В групата с мутацията AKT1, при която се получава свръхотделяне на естроген, 4 от 18 жени са се повлияли от лечението. Средно, при тях се добавя по 7 ½ месеца живот повече.


При другите две групи не се е постигнала целта да се помогне поне на една пета от пациентките, което не означава, че има пропуски в теста и новото лечение. Това може да се дължи на приложените лечения въобще, действието и страничните ефекти от изпозваните лекарствата при тях, въобще. При тези пациентки се отчита неуспех на приложенията леченията досега и персонализираната прицелна терапия за тях е била надеждата им.


„Фантастично е, че разглеждаме възможността да използваме обикновен кръвен тест за бързо съвпадение най-добрите лечения за жени с напреднал рак на гърдата. Резултати като тези ще ни помогнат да видим 3 от 4 души да оцеляват от рак до 2034 г.“ казва Мишел Мичъл, главен изпълнителен директор на Cancer Research UK.