Хората употребяващи енергийни напитки рядко се замислят за съдържанието им и още по-рядко – за една от най-изобилните им съставки: таурин.
 
Науката приема, че таурина има някои полезни свойства за човешкия организъм и множество производители на спортни напитки щедро го включват в производствените си формули. Това буди въпроса дали приема на таурин е полезен или вреден за човешкото здраве.
 
Таурина е открит още през 1820 година, като taurus е латинското име за бик - съединението е изолирано за пръв път от жлъчните сокове (разграждащите мазнини съединения, отделяни от черния дроб) на бик. Този факт е основа за популярния мит, че напитките с таурин съдържат семенна течност от бик, което е напълно погрешна интерпретация на информацията.
 
От химична гледна точка, таурина е органично съединение, съдържащо амино група (азотен атом свързан с 3 водородни атома). Не са налични карбоксилни групи, което го отличава от 20-те стандартни аминокиселини – таурина не е градивна съставка на човешките протеини. 
 
Човешкото тяло е способно да произвежда таурин в малки количества, а може и да го получава в готов вид от почти всички месни и рибни храни, както и от някои хранителни добавки. Таурина се съдържа в майчината кърма, мозъчните тъкани, сърдечни и скелетни мускули и в жлъчните сокове.
 
Учените смятат, че таурина подпомага водния баланс, правилното скелетно развитие и оптималната мозъчна и сърдечносъдова функция. Може да действа и като антиоксидант – защитник на клетките от увреждащото влияние на свободните радикали (високореактивни атоми, молекули или йони, съдържащи несдвоен електрон във външната си електронна обвивка).
 
NEWS_MORE_BOX
 
Когато се разкрива, че таурин се отделя от мускулните клетки при физическо натоварване, мнозина автоматично решават, че молекулата е полезна за подобряване на мускулната функция по време на физически упражнения. Това го прави особено популярна добавка в енергийните напитки. 
 
В действителност, малкия брой изследвания по темата са силно ограничени (само с 20 или по-малко участници) и акцентиращи върху определени марки спортни напитки, съдържащи още коефеин и други стимуланти. Дори сред тези изследвания не съществуват конкретни данни, сочещи за полезността на таурина като добавка. При малък процент от участващите се отбелязват съвсем леки повишения в издръжливостта, вниманието и мисловната дейност, но при повечето изследвани хора допълнителния прием на таурин не бил свързван с абсолютно никакви доловими ефекти. 
 
Според становище на Международното общество по спортно хране са нужни по-мащабни изследвания за ползите и вредите от тази популярна добавка, към днешна дата положителни ефекти върху енергийните нива на организма не са потвърдени. Количествата таурин в енергийните напитки не представляват опасност за човешкото здраве, но не са известни и ползи от приема му.
 
За допълнителна информация прилагаме следното видео: