Само за 20 години броят на пациентите, диагностицирани с онкологични заболявания в световен мащаб, ще нарасне с около 1,5 пъти. Очакванията са до 2035 г. те да наброяват внушителните 24 млн., което е с близо 10 млн. повече от регистрираните през 2015 г. малко над 15 млн. Това заяви националният консултант по клинична хематология и директор на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания проф. Георги Михайлов по време на семинар във Велинград.
 
Една от основните причини за това е застаряването на населението, а този висок брой ще доведе до изключително сериозно натоварване на здравните системи по света, изтъкна експертът, цитирайки прогнозните данни на Американската асоциация за изследване на рака. 
 
По думите на проф. Михайлов сред останалите причини са, от една страна, подобрената диагностика, която открива злокачествените заболявания на по ранен етап и от друга, вторичната заболеваемост, в много от случаите, предизвикана от продължителна химиотерапия.
 
По време на семинара, чийто фокус бяха новите терапевтични методи в хематологията, специалисти в областта дадоха експертните си мнения по отношение на тенденциите в заболеваемостта от онкологични и онкохематологични заболявания, както и постиженията в лечението им.
 

Таргетна терапия

Статистиката показва, че онкологията ще стане едно от водещите направления, в които фармацевтичната индустрия ще инвестира в бъдеще.
 
Именно благодарение на внушителните инвестиции, иновациите при терапията на злокачествени хематологични заболявания вече показват революционни резултати, категорични са специалистите. 
 
В България вече има пациент с хронична миелогенна левкемия, при който лечението дори е спряно.
 
Таргетната терапия атакува единствено туморните клетки, без да засяга здравите, чрез специално създадени молекули.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Това позволява по-адекватно и „по-чисто“ лечение, което не е съпътствано от тежките странични ефекти на химиотерапията например и ограничава риска от рецидив на конкретното заболяване. 
 
„Колкото по-дълбок терапевтичен отговор постигнем с лечението, толкова по-добра преживяемост като цяло може да се очаква“, обясни проф. Маргарита Генова от  Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания.
 
Таргетната терапия увеличава стремително своята роля в борбата със злокачествените заболявания, като към днешна дата заема почти 50% от съвременната антитуморна терапия, изтъкна проф. Михайлов.
 
„Много от таргетните молекули имат своята генетична детерминираност и имат маркери, които подсказват дали пациентът ще реагира на едно такова лечение. Именно тази симбиоза между диагностиката на чувствителността на пациента и използването на таргетната терапия, е правилният път на антитуморната стратегия“, категоричен бе той.

Изследванията

По пътя до прицелната терапия, която да е подходяща за конкретното заболяване при конкретния пациент, трябва се да премине през редица скъпоструващи молекулярни изследвания, които да дадат богата информация за характера на едно заболяване, за неговата агресивност и прогресия, както и възможностите за повлияване. 
 
В България с адекватна диагностична база в тази област разполагат единствено основните университетски болници, част от Медицинския университет. 
 
Най-добрата интегрирана лаборатория се намира в Националната хематологична болница, като болници извън столицата изпращат материал именно там.