Нови изследвания показват, че възрастните, хоспитализирани с H1N1 грип, по време на пандемията от 2009-2010 г. са били с 25% по-малко застрашени от смърт, в резултат на болестта, ако са приемали антивирусни лекарства, наречени инхибитори на невраминидазата (NAIS), какъвто препарат е Tamiflu.

Според голям мета анализ, включващ повече от 29 000 пациенти от 38 страни, публикуван в списание The Lancet, резултатите също така показват, че лечението в рамките на 2 дни, след появата на грипоподовните симптоми намалява наполовина риска от смърт, в сравнение с по-късното третиране или неприлагане на лечение.

Анализ на данни, получени от 78 проучвания, включващи 29 234 пациенти от всички възрасти, показват, че лечението с NAIS (по всяко време) намалява риска от смърт с 19%, в сравнение с липсата на лечение.

Рискът от смърт е бил намален наполовина, след прилагане на лечението в рамките на 48 часа от появата на симптомите в сравнение с по-късното третиране, или при прилагане на лечение, което не включва антивирусни препарати.

Забавянето на стартиране на антивирусно лечение, след наличие на симптомите е свързано с увеличаване на риска от смърт с 20%.

Важно е, да се отбележи, че същата полза за оцеляване е валидна при бременни жени и възрастни пациенти в интензивните отделения с по-тежки симптоми, но не се наблюдава значително намаляване на смъртността при деца (на възраст 0-15 години).

 

NEWS_MORE_BOX


Според експерти данните, с които специалистите разполагат, не могат да бъдат определени като изцяло обективни, тъй като няма как да бъдат проведени изследвания с прилагане на плацебо лекарства.

Усилията за откриване на друго възможно алтернативно лечение и ефективни подходи продължават и днес, като както учените, така и пациентите са оптимистично настроени.

Своевременното започване на лечение след появата на грипни симптоми е от съществено значение, тъй като повечето правителства са запасени с антивирусни препарати, но за доставяне на противогрипните ваксини се изисква доста време, което може да достигне интервал до 6 месеца.