Хората от 92 страни със средни и ниски доходи, при които настъпят сериозни нежелани последици от ваксините срещу Ковид-19, ще могат да кандидатстват за обезщетение.

 

Това става възможно по силата на ново споразумение между Световната здравна организация и щатската компания за управление на риска ESIS Inc.


 

ESIS е дъщерна компания на регистрираното в Цюрих, Швейцария застрахователно дружество Chubb Ltd.

 

Споразумението предвижда създаването на Фонд за компенсация, от който ще се ползват по-бедните страни, получили Ковид ваксини в рамките на механизма COVAX.

 

Сред тях са Индия, Индонезия, Молдова, повечето африкански и някои латиноамерикански страни.

 

Това е първият и единствен по рода си механизъм за компенсиране на нежелани ефекти от Ковид ваксина, действащ в международен мащаб.

 

Според СЗО програмата ще даде възможност за бърз, справедлив и прозрачен процес за компенсация на редки, но сериозни нежелани последици, свързани с Ковид ваксини.

 

Обезщетение ще се отпуска при доказана вреда от ваксина, без да се прибягва до съдилища.

 

Програмата за обезщетение ще стартира на 31 март 2021 г. и ще продължи да действа до 30 юни 2022 г.

 

Тя ще се финансира с малка такса за всяка ваксина, която се предоставя за имунизация на населението на бедните страни до 30 юни 2022 г.

 

Фармацевтичните компании, предоставящи ваксини чрез COVAX, са освободени от отговорност за нежелани последици, настъпили след поставянето на ваксина.

 

В края на 2020 г. Пациентски организации „Заедно с теб“ поискаха и в България да се създаде Фонд за обезщетяване на пострадали от ваксини срещу коронавирус. Засега няма отговор на тяхното искане отстрана на правителството.

 

Въпреки че някои ваксини срещу Ковид-19 получиха разрешение за спешна употреба от СЗО, тяхната безопасност и ефикасност продължават да се проучват.

 

Програмата за компенсиране на СЗО ще заработи на 31 март 2021 г. чрез уеб портала www.covaxclaims.com. Тогава би трябвало да стане ясно как се подава иск за обезщетение и кои нежелани последици ще бъдат взети предвид за компенсация.

 

Гражданите на 92-те държави могат да кандидатстват за компенсация по програмата, дори ако им е приложена ваксина, разпределена от COVAX механизма преди 31 март 2021 г.

 

Доставката на ваксини срещу Ковид-19 ще бъде най-бързото и голямо разпространение на нови ваксини в историята. Механизмът COVAX цели до края на 2021 г. да бъдат доставени най-малко 2 милиарда дози във всички участващи държави, от които поне 1,3 милиарда дози за 92-те по-бедни страни.

 

Източници:

https://www.who.int/news/item/22-02-2021-no-fault-compensation-programme-for-covid-19-vaccines-is-a-world-first

https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc