Световната здравна организация (СЗО) оповести план, чрез който ще опита да елиминира трансмазнините от хранителния режим на световното население в рамките на следващите 5 години. Планът е част от дългосрочната програма на водещата здравна институция за овладяване разпространението на хроничните заболявания в световен план.

 

Според скорошен доклад на СЗО елиминирането на трансмазнините е ключов фактор за профилактика на някои от водещите причини за смъртност на населението в световен план. Здравните специалисти асоциират редовната консумация на този тип мазнини със смъртността на поне 500 хиляди души годишно, вследствие на различни сърдечносъдови проблеми.


 

Здравните власти считат, че петгодишният срок за окончателно елиминиране на трансмазнините е реално постижим, защото много страни вече водят активни програми в тази насока. В Дания например мерки за сериозно намаляване съдържанието на трансмазнини в търговките храни се предприемат от 15 години. САЩ и още над 40 други страни вече също са стартирали подобни програми. Нагледен пример за очаквания позитивен ефект на тази мярка може да се вземе от опита на здравните власти в Ню Йорк, САЩ. Там през 2006 г. беше забранено в ресторантите да се сервират храни с трансмазнини. Статистиката сочи, че 10 години по-късно количеството на трансмазнините в кръвта на средностатистическия американец е спаднало с поне 60%. Ползите за здравето в случая се считат за безспорни.

 

Трансмазнините са опасни за здравето продукти, които се формират при хидрогениране на растителни и зеленчукови мазнини, целящо да ги превърне от течни в твърди и да удължи срока на годност на приготвяните с тях хранителни продукти. Типичен пример за процесиран по този начин продукт, съдържащ много трансмазнини, е маргаринът. Срещат се и естествени трансмазнини в някои типове месо и млечни продукти, но на тях се приписват негативни ефекти, както на изкуствените трансмазнини.

 

Редовната консумация на трансмазнини се асоциира с трайно повишаване на холестерола и развитие на атеросклероза, прогресираща до сериозни сърдечносъдови заболявания, завършващи с инфаркт или инсулт.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Според експертите от СЗО негативните ефекти са достатъчен повод да се направи опит трансмазнините да се елиминират от производствения процес на хранителните продукти по света. Счита се, че това няма да доведе до сериозни промени в качеството на храните, още повече в себестойността им.

 

Трансмазнините набират популярност в хранителната индустрия през 50-те години като много по-евтина алтернатива на естествените растителни или животински мазнини. Считали са се за безобидни и дори за по-полезни от маслото, но задълбочените им проучвания през последните години сочат точно обратното. Днес на трансмазнините се гледа като на най-вредния за човешкото здраве тип мазнини, а мерките, които се вземат за елиминирането им от хранителната индустрия, се окачествяват като безпрецедентни, но необходими.