Световната здравна организация (СЗО) поема инициатива за ангажиране на обществото на световно, национално и гражданско ниво, в превенцията и борбата с туберкулозата. 

 

През юни месец 2022 г. генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус се срещна с работната експертна група на СЗО, чиято основна цел е да определи колективните приоритети за борбата с туберкулозата.


 

През 2023 г. предстои да се проведе среща на високо равнище на ООН, на която да бъде обсъден многоспектърния проблем и съответно да бъдат представени натрупаните данни и водещите точки. 

 

Към момента Световната здравна организация посочва, че поддържането и подсилването на партньорствата и синергията между нея, агенциите на ООН, частните партньори, донорите и останалите заинтересовани страни е ключово. 

 

За да се улесни ангажирането на гражданското внимание, е необходимо да се изведат водещите приоритети и на държавно ниво. 

 

За тази цел СЗО препоръчва следването на официалните инструкции, отнасящи се до достъпа до най-добрите основани на доказателства интервенции за хора и общности, засегнати от туберкулоза, включително превенция, откриване и лечение на хора с туберкулоза и свързани съпътстващи заболявания.

 

Работната група на СЗО призовава правителствата, партньорите и заинтересованите страни да предприемат незабавни действия за осигуряване на многосекторни дискусии с участието на най-високо ниво на политици в подготовката за срещата на ООН през 2023 г. 

 

Здравната организация апелира за идентифициране и документиране на успехите и извлечените поуки от досегашната междусекторна колаборация в съответната страна. 

 

СЗО акцентира още върху мобилизация на финансирането в разработването на нови ваксини срещу туберкулоза.

 

Издадени са нови насоки в подкрепа на националното стратегическо планиране в отговор на туберкулозата. Инструкциите насърчават хуманната грижа при разработването на Национален стратегически план за туберкулоза.

 

„Ръководството се основава на най-новите насоки на Световната здравна организация и подчертава необходимостта от укрепване на отчетността във всички сектори, в тясно съответствие с по-широката програма за здравеопазване и развитие в съответната страна“, обяснява д-р Тереза Касаева, директор на Глобалната програма за туберкулоза на СЗО. 

 

„Това подчертава значението на всеобхватното и приобщаващо ангажиране на съответните заинтересовани страни и партньори, включително тези от гражданското общество, по време на разработването и прилагането на Национален стратегически план за туберкулоза”, допълва тя.

 

Референции:
1. Joint Statement: Call for increased political commitment and accountability in preparation for the 2023 United Nations High-Level meeting on Tuberculosis. (Geneva, 17th August 2022). WHO - https://www.who.int/news/item/17-08-2022-joint-statement--call-for-increased-political-commitment-and-accountability-in-preparation-for-the-2023-united-nations-high-level-meeting-on-tuberculosis

2. WHO releases updated guidance on national strategic planning for tuberculosis. (DN, 16th August,  2022). WHO - https://www.who.int/news/item/16-08-2022-who-releases-updated-guidance-on-national-strategic-planning-for-tuberculosis

3. Guidance for national strategic planning for tuberculosis. (15th August, 2022). WHO - https://www.who.int/publications/i/item/9789240052055