Световната здравна организация временно спира изследвания на хлорохина и хидроксихлорохина, които се смятаха за най-обещаващи по отношение лечение на ковид. Решението е взето на база постъпили резултати от текущи изследвания от десет държави. Целта е да се преразгледат събрани до момента резултати от изследвания и се извърши критична преценка на ползите и вредите от използването на медикаментите при лечение на ковид. Световната здравна организация е поверила проверката и анализа на информацията за безопасността на хлорина и хидроксихлорина на специална работна група.


Резултатите от мащабно международното изследване са публикувани в известното научно сп. The Lancet. Те показват, че въпросните препарати могат да бъдат опасни. Изследователите не установяват положително влияние от използвато им в хода на болестта. 


В иследването са били включени почти 15 хиляди души с ковид. Допълнително е направено групаво сравнение на данните на още 80 000 души с коронавирусна инфекция, събрани от 671 болници по света.Изводите са, че вероятността от фатален край е по-голяма при пациентите, лекувани с хлорохин и хидроксихлорохин, независимо от схемата, отколкото при тези от контролната група. Много често се отбелязва, че при болните се развива опасна аритмия. 


Заключенията от изследването не могат да се вземат за окончателни. Има коментари и по отношение дизайна му. Не са изяснени въпросите дали има значение стадият на заболяването и дали хлорохинът и хидроксихлоринът могат да се прилагат с профилактична цел срещу ковид. 


Отговори на тези въпроси могат да дадат мащабни рандомизирани изследвания, ако междувременно те не бъдат преустановени заради проблеми с безопасността по приложението им.

 

През март СЗО започна мащабно международно изследване на съществуващи лекарства и препарати за лечение на COVID-19. В проекта са включени 10 държави и е наименован Solidarity Trial. В тази връзка се изпитват ремдесивир; комбинация от лопинавир и ритонавир; лопинавир, ритонавир в комбинация с интерферон; и хлорохин и хидроксихлорохин. Тези медикаменти са използвани за лечение съответно на инфекция с емола, хив и малария.


Изледванията се провеждат във Франция, Испания, Норвегия, Швейцария, Канада, Иран, Аржентина, Бахрейн, Тайланд, Южна Африка.

 

Източници: 

www.who.int
www.thelancet.com