Световната здравна организация (СЗО) даде лесни за запомняне буквени наименования на ключови варианти на вируса SARS-CoV-2, който причинява ковид-19.

 

Британският, индийският и други вирусни варианти, определени от СЗО като заплаха за общественото здраве, ще се назовават с букви от гръцката азбука.


 

Всички вируси, включително SARS-CoV-2, се променят с течение на времето, адаптирайки  се по-добре към средата. Повечето промени имат слабо въздействие върху способностите на вируса, но понякога могат да повлияят на неговата заразност, на тежестта на заболяването или на ефективността на лекарствата за него.

 

СЗО наблюдава развитието на коронавируса от януари 2020 г., а в края на годината бяха открити първите варианти, носещи повишен риск за общественото здраве.

 

Те бяха класифицирани в две групи: варианти на загриженост и варианти на интерес, за да се даде приоритет на тяхното изследване.

 

Именуване на вариантите на SARS-CoV-2   

 

Международната експертна група, свикана от СЗО, е препоръчала използване на букви от гръцката азбука, които ще бъдат по-лесни за използване от ненаучната аудитория.

 

Тъй като са трудни за запомняне, научните названия на вирусните варианти постепенно бяха изместени от названията на местата, където са открити за първи път.

 

Съществуващите научни имена и номенклатурни системи за проследяване на генетични линии на SARS-CoV-2 ще се запазят, но ще се използват основно в научните изследвания.

 

Варианти на вируса, будещи загриженост

 

Вариантите на SARS-CoV-2, определени от СЗО като заплаха за общественото здраве, са четири: т. нар. британски вариант на вируса, вече обозначен като Алфа вариант, както и южноафриканският, който става Бета, бразилският – Делта, а индийският е Гама.

 

Това са вирусни варианти, които се разпространяват по-бързо, водят до повишаване на вирулентността или утежняват клиничната проява на заболяването. Такива са и всички варианти, намаляващи ефективността на наличната диагностика, ваксини, терапевтични средства или ефективността на обществените мерки за ограничение на заразата.

 

Варианти на вируса, будещи интерес

 

От СЗО са определили и шест варианта на вируса, будещи интерес. Това са вариантите, в чиито геном има мутации, водещи до засиленото им предаване в общност, или които са били открити в множество държави. Те са наименувани Епсилон, Зета, Ета, Тета, Йота и Капа, и за първи път са били открити в САЩ, Бразилия, Индия или Филипините.