По-голямата част от новите антибиотици, които се разработват, не решават проблема с бактериалната резистентност, алармират от Световната здравна организация (СЗО) в своя годишен доклад за антимикробните лекарства.

 

В доклада се подчертава, че съществуват нови възможности за лечение на бактериални инфекции, като антитела и бактериофаги, но те са възпрепятствани от икономически и научни предизвикателства.


 

В него се посочва още, че нито един от 43-те антибиотици в света, които са в клинична разработка, не отговарят на изискванията за справяне с лекарствената резистентност на някои от най-опасните бактерии в света.

 

Според д-р Ханан Балхи, помощник генерален директор на СЗО, липсата на ефективни антибиотици застрашава все повече успешното лечение на бактериалните инфекции.

 

Почти всички антибиотици, пуснати на пазара през последните няколко десетилетия, са всъщност разновидности на антибиотични лекарства, открити през 80-те години.

 

Антибиотичната резистентност застрашава най-вече уязвими групи като новородените и малките деца,. Бактериалната пневмония и кръвните инфекции са сред основните причини за смъртност при децата на възраст под 5 години.

 

Приблизително 30% от новородените със сепсис умират поради бактериални инфекции, устойчиви на множество антибиотици от първа линия, по данни на СЗО.

 

Годишният доклад на СЗО оценява потенциала на новите антибиотици да се справят с най-застрашаващите устойчиви на лекарства бактерии, описани в списъка на СЗО.

 

Той включва 13 бактериални приоритетни патогена и дава насоки за разработването на терапия за тях от първото му публикуване през 2017 г.

 

Докладът за 2020 г. показва, че едва няколко нови антибиотици са били одобрени от здравните регулатори през последните години. Освен това, повечето от антибиотиците в разработка имат ограничена полза спрямо вече съществуващите лекарства.

 

82% от наскоро одобрените антибиотици са производни на вече съществуващи антибиотични класове с добре установена лекарствена резистентност. За тях се очаква бързо развитие на лекарствена резистентност.

 

Нови решения за лечение на бактериални инфекции

 

Според СЗО липсата на напредък в разработването на нови антибиотици подчертава необходимостта от иновативен подход за лечение на бактериалните инфекции.

 

Докладът на СЗО за 2020 г. за първи път включва изчерпателен преглед на всички нетрадиционните антибактериални лекарства. Той подчертава 27 нетрадиционни антибактериални агенти, които са в процес на проучване, вариращи от антитела до бактериофаги. В това число влизат и терапиите, които подпомагат имунния отговор на пациента и по този начин отслабват ефекта на бактериите.

 

Докладът отбелязва, че има обещаващи продукти, но малка част от тях ще стигнат до пазара заради икономическите и научни предизвикателства в процеса на разработване на лекарства.

 

Според експертите на СЗО антибиотиците представят ахилесовата пета за универсално здравно покритие и за справянето с този проблем са необходими механизми за ново и допълнително финансиране на разработването на нови антибиотици.

 

За целта СЗО ще създаде нов фонд, в сътрудничество с фармацевтични компании, филантропи и Европейската инвестиционна банка, който ще има за цел да ускори разработването на антибиотици чрез обединено финансиране.

 

Източник:

2020 antibacterial agents in clinical and preclinical development: an overview and analysis (who.int)