При инцидент, в който има припаднал човек първо трябва да проверим сърдечната му дейност (има ли пулс) и диша ли. Ако не се установи дихателна и сърдечна дейност моментално се започва т.нар. кардио-пулмонална ресусцитация или процедура по съживяване.

 

Колкото по-бързо се започне процедурата, толкова по-големи са шансовете за оцеляване на пострадалия.


 

Какво да направим?

 

 • Алармирайте незабавно на тел.112;
 • Започнете с 30 извънгръдни притискания на сърцето с честота поне 100 притискания в минута. Редувайте с 2 вдухвания.
 • Не прекъсвайте съживяването, докато не пристигне квалифициран медицински персонал, пострадалият започне да диша самостоятелно или не се почувствате изтощен.


Преди да започнете съживяването проверете устата. При всяко вдухване, което е ефективно гръдният кош на пострадалия се повдига.

 

 • Отстранете всяко нещо в устата, което може да блокира достъпа на въздух;
 • Проверете дали главата е отведена достатъчно назад;

 

Техника на „сърдечния масаж“

 

 • Коленичете встрани от пострадалия, до рамото му;
 • Поставете дланта на едната си ръка в средата на гръдната кост, сложете дланта на другата си ръка върху първата, сключете пръсти, ако така ви е по-удобно. При бебета до 1 година извънгръдните притискания се осъществяват с 2 или 3 пръста, при деца над 1 година – с една ръка.
 • Убедете се, че раменете ви са разположени точно над гръдния кош на пострадалия. С опънати ръце натиснете около 5-6 см дълбочина, за да бъде ефективно движението.
 • Всеки път щом притиснете надолу, оставяйте гръдния кош да се повдигне напълно. Не допускайте ръцете ви да се изместват.
 • Притискането и отпускането трябва да са с еднаква продължителност.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Техника на вдухванията

 

 • Отведете главата назад и повдигнете брадичката;
 • С едната ръка притиснете ноздрите, с другата ръка поддържайте брадичката повдигната, давайки възможност на устата да бъде отворена;
 • При вдухванията внимавайте да не излиза въздух от никъде
 • Вдухвайте въздух равномерно, като същевременно следите дали се повдига гръдният кош. Всяко вдухване да е с продължителност около 1 секунда. Двете вдухвания не трябва да отнемат повече от 5 сек.
 • Добре е вдухванията да стават през бариерно устройство (марля).
 • Обдишването „уста към нос“ е добра алтернатива, когато обдишването „уста към уста“ е затруднено.