Използвайки изкуствен интелект, изследователи от UC Davis MIND Institute, са идентифицирали майчини автоантитела, които мога да служат за биомаркери на риска от аутизъм при бъдещо дете. 


Изследването се фокусира върху свързания с автоантилата от майката аутизъм MAR ASD, на който се дължат 20% от всички случаи на разстройството. 


Резултатите от изследването са с огромно значение, споделя водещият автор д-р Джуди Ван де Уотър, професор по ревматология, алергия и клинична имунология пред MedicalXpress. Чрез машинното самообучение изследователите са постигнали идентифициране със 100% точност на специфичните за MAR ASD автоантитела като потенциални биомаркери на аутистичния риск. Автоантителата са специфични имунни протеини, които атакуват не чужди частици, а собствените тъкани. По-рано проф. Уотър установява, че при бременност автоантителата могат да въздействат на мозъка на плода и неговото развитие. 


За изследователската си работа екипът взима плазмени проби от жени, включени в проучването CHARGE. Анализират се пробите на 450 жени, имащи деца с аутизъм и 342 други с деца без диагнозата, за да се изследва реактивността на 8 различни протеина, които се откриват във феталния мозък. 


Чрез изкуствения интелект учените определят кои антитела са обвързани с аутистична диагноза. 


На следващ етап те създават и утвърждават тест за идентифициране на тези автоантитела. По думите на проф. Уотър е създаден нов тест, който в бъдеще ще може да се използва в клиничната практика. Кръвният тест използва ELISA платфома, която се смята за бърза и точна. 


Изкуственият интелект разработва 10 000 модела и идентифицира 3 основни, които са свързани с MAR ASD.


При най-често срещания модел CRMP1 + GDA рисковете за раждане на дете с аутизъм са 31 пъти по-големи, което показва високата стойност на оценката на риска. 


Реактивността към CRMP1 във всеки един от съдържащите го модели увеличава рисковете за раждане на дете с по-тежък аутизъм. 


Според проф. Уотър откритите биомаркери дават възможност за много ранна диагностика на MAR ASD и предприемане на по-ефективна навременна терапевтична намеса при детето. 


Резултатите на екипа дават основание за провеждането на изследвания и намиране на потенциални тестове, които да се прилагат преди забременяването. Те биха били от полза при жени с висок риск от раждане на дете с аутизъм – при възраст над 35 години или имащи дете с разстройство от аутистичния спектър. 


Според проф. Уотър преди зачеването жената би могла да направи кръвния тест за въпросните автоантитела. Така при положителен резултат тя ще е наясно, че при нея има висок риск от раждане на дете с аутизъм, а при отрицателен, че той е 43% по-нисък, тъй като MAR ASD е изключен. 


Понастоящем проф. Уотър изследва патологичните ефекти на майчините автоантитела върху плода, използвайки лабораторни модели и разработва терапевтични стратегии за тяхното блокиране. 


Трудът е представен в сп. Molecular Psychiatry на 22 януари. 

 

Източници:
https://www.nature.com/articles/s41380-020-00998-8
https://medicalxpress.com/news/2021-01-biomarkers-mother-plasma-autism-offspring.html?fbclid=IwAR0d0la7DIhkC2FNMaIjaDbTubPHjyT-BN-hkPQWMBYWh7aw9oQfJpn8SAg