Navidea Biopharmaceuticals – американски биофармацевтичен производител, фокусиран в сегмента на радиофармацевтиците за прецизна диагностика, обяви началото на клиничното изпитване на Lymphoseek – инжекционен продукт за диагностика на рак на дебелото черво. Продуктът е предназначен да се натрупва избирателно в лимфните съдове, съдържащи злокачествени клетки.

 

Очаква се същинската клинична работа да започне през първата половина на 2013 г. и да включва изучаване на лимфните възли от 40 души, страдащи от заболяването. Активната съставка на Lymphoseek е радиактивният изотоп технеций 99 (99Тс), който е изключително удачен за целите на радиодиагностиката, тъй като излъчва слабо, лесно за екраниране лъчение.


 

Според Американското раково общество, годишната заболеваемост от рак на дебелото черво е около 140 000 случая на година, докато в световен мащаб тя е около 1,2 милиона.

 

Макар че хирурзите отдавна имат интерес в техниките за откриване на лимфните възли, съдържащи злокачествени клетки, реалният прогрес в областта е незадоволителен и лекарите все още предстои да получат ефективен продукт за картиране на лимфната система. Според производителя, рецептор насоченото действие на Lymphoseek и впечатляващата му ефикасност при рак на гърдата и меланом, са основание да се смята, че той ще се представи впечатляващо при изпитването за рак на дебелото черво.

NEWS_MORE_BOX

 

Понастоящем, стандартната практика е да се отстрани целият лимфен басейн по време на колоректална резекция, след което всички лимфни възли биват подлагани на хистопатологичен анализ, при който в тях се търсят ракови клетки. Техниката е много трудоемка, поради което интересът в картирането на лимфните възли е особено висок. Прогресът в сферата досега бе задържан от редица технически затруднения, водещи до високи нива на фалшиво положителни резултати.

 

Резултатите от фаза III проучването на Lymphoseek показват, че той бързо се елиминира от мястото на прилагане и се натрупва избирателно в силно прогностичните лимфни възли, което може скоро да го превърне в отдавна очаквания от хирурзите продукт за картиране на лимфната система. Надеждите на лекарите са това чувствително да подобри диагностиката на редица злокачествени заболявания.