Emergent BioSolutons обявиха започването на фаза II клинично изпитване на ново поколение противоантраксна ваксина с подобрени характеристики. Очаква се новият продукт да осигурява по-интензивен имунен отговор при нужда от по-малък брой ваксинации. Освен самата активна съставка, в хода на проучването ще бъде изучен и нов адювант – вещество, усилващо имунния отговор.

 

Антраксът е остро бактериално заболяване с тежко, потенциално животозастрашаващо, протичане. Причинява се от бактерията Bacillus anthracis. Заразяването става с вдишване или поглъщане на спорите й, или с преминаването им през наранена кожа. В зависимост от входната врата, заболяването протича в три основни форми – белодробна, стомашно-чревна и кожна.


 

Проучването има за цел да установи безопасността и имуногеността на ваксината при профилактика на антракс след излагане на причинителя. Проучването ще се проведе с участието на 168 доброволци с две дозови нива. Предварителните резултати се очакват до края на годината.

 

Продуктът е съвместна разработка между Emergent BioSolutons и Националния институт за алергия и инфекциозни заболявания на САЩ.

 

Резултатите от фаза I на проучването вече са предадени на FDA за разглеждане и оценка.