Според Хенри Грейли, който специализира в етичните, правни и социални последици от новите биомедицински технологии, в рамките на 40 години повечето хора в развитите страни ще спрат да правят секс с цел възпроизводство. В книгата си The End of Sex and the Future of Human Reproduction (2016 г.) Грейли описва революцията в биологията и медицината, която ще позволи подобен развой.

 

Профетическият тон на Грейли не е съвсем неоправдан. Наскоро списание Science публикува статия на японски учени, която съобщава, че гаметогенезата е възможна in vitro. Гаметогенезата е процес, чрез който диплоидните прекурсорни клетки претърпяват мейотично деление, за да станат хаплоидни гамети: с други думи, сексуални клетки. При жените процесът е познат като овогенеза – произвеждане на яйцеклетки. Последните са представлявали и конкретният фокус на японските учени.


 

Публикацията демонстрира за първи път, че учените са способни да създават яйцеклетки, за момента недоразвити, от плурипотентни стволови клетки (които могат да се обновяват и развиват в трите първични вида тъкани на клетките по време на ембриогенезата). Колкото вълнуващ е този резултат, защото един ден би могъл да помогне на хората, страдащи от безплодие, толкова и смущаващ е той, основно поради някои етични съображения.

 

NEWS_MORE_BOX

 

През 2012 г. изследователски екип от университета в Киото съобщи, че е произвел зрели яйцеклетки и сперматозоиди от мишешки стволови клетки, след което ги е използвал за отглеждане на поколение мишки. Въпреки че подобен резултат е още далеч с оглед на човешкия репродуктивен цикъл, биоетиците предупреждават за някои меко казано странни възможности.

 

Например, Роналд Грийн, биоетик от Дартмаут, споделя, че съществува теоретичната възможност един ден бебетата да бъдат проектирани от кръвта, космите или кожните клетки на деца, баби и дори починали хора. С други думи, свойствата на стволовите клетки ще позволят на учените да създават яйцеклетки, независимо от кого се взима материалът. В кръга на шегата си представете да докопате малко биоматериал от Джордж Клуни, да кажем, предоставяйки го на някоя частна компания, след което да започнем да се разминаваме по улиците с множество нежелани от него потомци.