Екип от учени се посветил да изучи микробиологичния състав от устите на голяма група от хора, търсейки връзка между този микробиом и рака на хранопровода. Анализът им открива конкретни видове бактерии, свързани с повишен риск от рак на хранопровода, както и такива, асоциирани с намален риск.


Изследователите споделят, че по-ранни проучвания вече са предполагали наличието на някаква връзка между оралния микробиом и рака на хранопровода, но тези наблюдения са били косвени, незадълбочени и необективни.


Но тяхното ново изследване е първото такова, което идентифицира конкретни бактериални видове, свързани с рака на хранопровода.В рамките на две национални проучвания били взети проби от устната кухина на над 122 000 души, които след това били проследени за 10 години. Били включени коефициенти, които да премахнат влиянието на други значими фактори като тютюнопушене, злоупотреба с акохол, затлъстяване и др.


Генетичният материал на микробиома от устната кухина на тези, заболели от рак на хранопровода, бил сравнен с този на релевентни участници, неразвили злокачественото заболяване.

NEWS_MORE_BOX


Този сравнителен анализ позволил на изследователите да определят, че наличието на Tannerella forsythia било свързано с повишен риск от аденокарцином на хранопровода, а на Porphyromonas gingivalis – плоскоклетъчен рак на хранопровода.


Междувременно, учените обвързали наличието на Streptococcus и Neisseria с понижен риск от развитие на рак на хранопровода. Исвестно е, че бактериите от групата Neisseria участват в разграждането на токсични субстанции от цигарения дим и са по-малко при пушачите.


Ракът на хранопровода съставлява 1% от злокачествените заболявания в САЩ, известен с това, че е много фатален – обикновено се открива в късен стадий и преживяемостта е ниска. За това и всички методи, насочващи към превенция и ранна диагноза са не само добре дошли, но и крайно необходими.


Авторите на проучването се надяват откритието им да бъде полезно в тази насока.