Експерти от Националния раков институт на САЩ създадоха най-голямата база данни за генетични мутации, водещи до ракови заболявания, съобщава издаваното от Американското дружество за изследване на рака списание Cancer Research.

Информацията е достъпна за научния свят, като целта е да се обменя опит за действието на медикаментите върху рака. Така медиците ще имат възможност да изучават и прогнозират чувствителността на раковите клетки към специално създаваните таргетни терапии, които атакуват само клетките със специфични туморогенни генетични изменения. Съвременната медицина залага големи надежди на таргетните терапии в борбата с рака. Тези лекарства атакуват прицелно дадени генетични вариации, виновни за развитието на раково заболяване при конкретния пациент, което обещава много по-добри прогрози за лечението му.

Базата съдържа 6 млрд. данни, свързани с 103 медикамента, одобрени от FDA и използвани в практиката, и още 207, които тепърва се разработват според генетичните изменения при 60 линии различни ракови клетки, в това число рак на гърдата, яйчниците, простатната жлеза, правото черво, белите дробове, бъбреците, кръвта, кожата и главния мозък.

Първоначално въведените данни за гени са разделени на два типа: в тип едно са включени тези вариации, които се намират при здрави хора, докато при втория се изреждат мутациите, водещи до рак.

NEWS_MORE_BOX


Използвайки специално създаден алгоритъм Super Learner algorithm научният колектив прогнозира успеха от прилагането на лечение с един или друг медикамент. Ползата от програмата е, че се пести не само време за лечение и се намира по-ефикасно такова, но и се пестят много разходи.

Обмяната на информация между медиците в цял свят ще допринесе за по-бързото изучаване на механизмите на туморогенезата и съответно разработването на ефикасни лечения, смята д-р Ив Помиър, директор на Лабораторията по молекурялна фармакология към NCI.

Данните са достъпни чрез два портала CellMiner и Ingenuity systems, се съобщава в списанието.