Прекомерната употреба на антибиотици и резистентността на някои бактерии към медикаментите са проблем, който е наличен не от скоро. Сега обаче Центровете за превенция и контрол на заболявания насочват вниманието ни в по-различна светлина. 
 
За първи път те категоризират резистентните „супербактерии“ спрямо нивото на заплаха, която представляват за хората. Специалистите пристъпват към тези мерки, тъй като повече от 2 милиона души годишно се заразяват с инфекции, които не могат да бъдат повлияни с медикаменти. Статистиката сочи още, че поне 23 000 от тях стигат до летален изход. 
 
Антибиотиците са създадени, за да унищожават бактериите, които предизвикват инфекция. По време на този процес обаче, те също така унищожават и т. нар. „добри“ бактерии в организма ни, а техният брой е около 100 трилиона. 
 
По-конкретно, вредата е следната: всеки път, когато приемаме антибиотици, чувствителните бактерии загиват, но тези, които са устойчиви на медикамента, продължават да се развиват и размножават. Повторната и неправилна употреба на антибиотиците са основните причини за увеличаване на бактериите, устойчиви към медикаменти.
 
Учените от медицинския университета „Тафтс“ в САЩ обясняват, че някои бактерии са естествено резистентни към определени видове антибиотици, други обаче придобиват тази характеристика, вследствие на генетични мутации или „разменяне“ на гени с други бактерии. 
 
Класификацията на опасните бактерии е организирана според броя на инфектираните, броя на приетите в болница, както и фаталните изходи от заболяването. А ето и най-опасните сред тях:
NEWS_MORE_BOX
 
  • CRE bacteria – някои видове от бактерията са резистентни към всички съществуващи антибиотици. Повече от 9000 са случаите на инфектираните с тази „супербактерия“.
  • Clostridium Difficile (C-Diff for short) – тя може да причини животозастрашаваща диария. Годишно хоспитализациите на инфектирани с нея са четвърт милион. За нейното лечение обикновено се предписват антибиотици, които са предназначени за други инфекции. Основният проблем тук е, че медикаментите, освен бактерията, причинител на заболяването, убиват и „добрите“ бактерии в организма.
  • Neisseria gonorrhoeae – резистентната форма на бактерията може да причини гонорея, която води до редица заболявания, включително до безплодие. 
 
Все пак бихме могли да се предпазим от тези инфекции като поддържаме добра хигиена и се храним с безопасна и здравословна храна. Вниманието ни също така трябва да бъде повишено в болничните заведения, където предаването на инфекции става много лесно. 
 
От друга страна, приемът на антибиотици трябва да бъде ограничен - само, ако е наистина необходимо, допълват специалистите.