Ново изследване демонстрира как секрети, отделени от стволови клетки, защитават клетки в ретината – светлочувствителна тъкан в задната част на окото. Резултатите, публикувани в журнала Stem Cells Translational Medicine сочат към нови техники за защита на очните тъкани от глаукома – един от водещите причинители на загубата на зрение в световен мащаб.
 
Въпросните секрети, наблюдавани от учените, представляват екзозоми. Екзозомите са затворени от мембрани мехурчета, които се формират в клетките, а след това ги напускат. Дълго смятани за част от пречиствателната система на клетката, едва наскоро се разкрива, че те са изпълнени с протеини, липиди и РНК с генно-регулища функция. Екзозомите от една клетка могат да се слеят с мембраната на друга клетка и да инициират производството на нови протеини в нея.
 
Учените изследвали влиянието на стволови клетки върху ретинални ганглийни клетки – тези, които формират оптичния нерв, предаващ зрителна информация от окото към мозъка. Увреждането или смъртта на тези клетки води до загуба на зрението при глаукома и други ретинопатии.
 
Стволовите клетки са обект на терапевтични опити за замяна или поправка на увредени тъкани, поради способността си да се превръщат във всеки тип клетка, съществуваща в човешкото тяло. Използването на екзозоми от стволовите клетки, обаче, е много по-удачно от използването на самите клетки. Екзозомите могат да бъдат съхранявани, пречиствани и прецизно дозирани – процеси, които при стволовите клетки варират от невъзможни до силно ограничени и затруднени.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Избягването на стволови клетки има и допълнителен плюс – не се създава риск от усложнения в очните тъкани, като отхвърляне от имунната система и нежелан клетъчен растеж.
 
При използването на екзозоми се наблюдавали защитните им ефекти върху ретината, обусловени от микроРНК молекули, които влияят силно на генната експресия. Налични са обаче над 2000 различни микроРНК – учените все още се опитват да определят кои от тях играят най-силна роля в защитата на ретината и очния нерв.