Хора, зависими изцяло от инвалидни колички за предвижването си след прекаран инсулт, прохождат отново. Причината – нова терапия със стволови клетки, инжектирани директно в мозъка. Участниците в експерименталното лечение отбелзват силни подобрения също така в говора и движенията на ръцете си.
 
Неврохирургът от Stanford University Гари Стайнберг, ръководител на изследването, съобщава за пациент - жена на 71 години, чиято невромоторна функция била толкова засегната от инсулта, че могла да движи само левия си палец – била напълно обездвижена от 3 години. Няколко месеца след терапията тя била способна да ходи самостоятелно и да повдига ръце над нивото на главата си.
 
Това е едва второто подобно изследване в света. При първото, проведено във Великобритания, резултатите също демонстрирали клинично значими подобрения. Двете терапии имали различен успех, но се наблюдават сходни ползи от тях: подобрения в говора, мускулната сила, координацията и способността за ходене и боравене с инструменти.
 
Допреди последното проучване, Стайнберг и екипът му приемали, че засегнатите от инсулта мозъчни тъкани са мъртви, а невронните връзки между тях – неактивни. След наблюденията си обаче, те започнали да обмислят друга идея – невронните връзки са само инхибирани или потиснати, а приложеното лечение ги стимулира към нормална функция.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Самата терапия включва пробиване на отвори в черепната кутия, над райони, отговарящи за контрол над мускулните движения и засегнати от прекарания инсулт. През отворите били инжектирани между 2,5 и 10 милиона мезенхимни стволови клетки, директно в тези райони. Те били специално модифицирани за да съдържат ген, наречен Notch1. Той активира мозъчни фактори, подпомагащи развитието на мозъка при малки деца.
 
Самите стволови клетки изчезват в рамките на 1 месец, но преди това интензивно произвеждат и отделят съединения, които изграждат връзки между мозъчните клетки, стимулират изграждането на нови кръвоносни съдове и подхранват развиващата се нова мозъчна тъкан.
 
По света към 2017 г. има над 30 подобни експериментални терапии, в различни етапи на клинични тестове. Те дават надежда на хората с увреждания и са основа за приложими лечения в близкото десетилетие.