Още един пациент на средна възраст е излекуван от инфекцията, причинена от човешки имунодефицитен вирус (ХИВ), с помощта на трансплантация на стволови клетки.

 

Човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ) е често мутиращ ретровирус, който засяга имунната система на човека и причинява сериозно заболяване.


 

ХИВ се разпространява с помощта на различни телесни течности, като семенна течност, вагинален секрет, кръв или майчино мляко. Най-често обаче, той се предава по полов път.

 

Човешкият имунодефицитен вирус е два вида - тип 1 и тип 2, и може да причини синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН).

 

Използваните до момента методи на лечение не могат да излекуват окончателно пациентите и поради тази причина то се провежда през целия им живот. Заради сериозността на заболяването и последващите от него усложнения учени непрестанно търсят нови медикаменти и различни видове терапия, с които да се справят с него.

 

Лечението на пациенти, засегнати от ХИВ инфекция, с помощта на стволови клетки дава положителени резултати при трети пациент - мъж, който живее в Дюселдорф, Германия.

 

Медицинските специалисти препоръчват терапията със стволови клетки на пациента през 2013 г., заради неговата комбинация от сериозни заболявания - ХИВ и левкемия.

 

Левкемията е онкологично заболяване на кръвта и кръвоотворните органи.

 

В този случай донорът на стволови клетки има генетична мутация, която води до тяхната резистентност към ХИВ. Идеята на медицинския екип е да се излекува левкемията на пациента, като в същото време да се постигне генетична резистентност към ХИВ.

 

Девет години след прилагане на терапията и четири години след прекратяване на антивирусното лечение, което е необходимо за пациентите с ХИВ, медицинските специалисти отчитат, липса на всякакви признаци на функционални, възпроизвеждащи се ХИВ частици в тялото на пациента. Това означава, че той е излекуван от него.

 

Третирането на онкологични заболявания в комбинация с ХИВ може да доведе до устойчивост на имунните клетки към наличния вирус.

 

Въпреки положителния резултат обаче лечението със стволови клетки не може да бъде препоръчано на всеки пациент, тъй като то се свързва с голям риск от фаталитет. Този вид лечение обикновено се препоръчва при пациенти с много лоша прогноза на заболяването и липса на ефективност от друг вид терапия.

 

Информация за този случай е публикувана в сп. Nature Medicine.

 

Референции:

https://www.sciencealert.com/another-person-has-been-cured-of-hiv-almost-a-decade-after-treatment?fbclid=IwAR1dzVx4gCV5LXwI8ZMWeXY00aco9FAk7XtEPzT2YucWmjSLJI0Ay4t71pk

https://doi.org/10.1038/s41591-023-02213-x