Стресът е виновен за метастазирането на рака на гърдата, доказа изследователски екип от Университета на Охайо, САЩ. Свръхактивизираният ген на стреса ATF3 в имунните клетки представлява ключов фактор за разпространението на тумора в организма. Това разяснява в публикация на сп. Journal of Clinical Investigation екипът първи открил този молекулярен механизъм. Генът ATF3  (activating transcription factor 3) е определян като гена на стреса, заради функцията да регулира реакцията отговор на клетките при екстремални условия и задейства при нужда апоптозата, клетъчната смърт.

Екипът на проф. Цонуин Хай забелязва връзка между степента на метастазиране и нивото на експресия на гена ATF3 конкретно в миелоидните клетки на имунната система. Спецификацията на тези клетки е да атакуват образувалите се туморни, но при по-висока експресия на гена ATF3 този имунен отговор не се задейства.

Изследователите предполагат, че в начален стадий на раковото заболяване злокачествените клетки изпращат на атакуващите ги миелоидни клетки сигнал, който свръхактивира гена на стреса. Това и обезоръжава имунната защита на организма и предоставя условия за разпространение на раковите клетки. Други активиращи гена ATF3 фактори могат да бъдат високо съдържание на липиди в кръвта от прекомерна консумация на мазни храни, постоянно напрежение, радиация и пр.

NEWS_MORE_BOXЕкипът успява да създаде и модел, с помощта на който може да се прогнозира прогресирането на заболяването при пациентки с рак на гърдата. В случай, че се потвърдят резултатите на изследователите генът може да се използва за създаването на таргетна терапия срещу рак на гърдата. Преди да се съди дали е целесъобразно разработването на такова лекарство обаче е необходимо да се установят и останалите ефекти за организма от подобно въздействие, коментира проф. Хай.