Сърдечното заболяване хипертрофична кардиомиопатия може да бъде "отключено" от различни фактори. Учени установяват, че при някои хора, които носят генните мутации, ключова роля в развитие на заболяването играе и стресът от околната среда.

 
Хипертрофичната кардиомиопатия може да предизвика нарушения в сърдечния ритъм, проблеми с клапата на сърцето, сърдечна недостатъчност, а в редки случаи може да доведе и до внезапен летален изход при младите хора. 
 
Проучването е проведено от изследователски екип от Loyola University Chicago Stritch School of Medicine
 
При хипертрофичната кардиомиопатия се наблюдава удебеляване на сърдечния мускул, което затруднява процеса на изпомпване на кръвта. Болестта довежда до нарушения, свързани с кръвообращението, които могат да причинят задух, болка в областта на гърдите, замаяност, проблеми с митралната клапа и др. 
 
Развитието на заболяването се свързва с над 1400 генни мутации. Вероятността да бъде унаследено е 50%, при наличие на един болен родител.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Настоящото проучване е проведено в лабораторни условия. Стресът, свързан с околната среда, значително повишава трите маркера, характерни за хипертрофичната кардиомиопатия: удебеляване на сърдечния мускул, намалена способност да се изпомпва кръв и понижени нива на протеина cMyBP-C, който е от решаващо значение за нормалното функциониране на сърцето
 
Данните от проведеното проучване сочат, че при генетично носителство и въздействие на предразполагащи фактори има по-голям риск от развитие на сърдечното заболяване. Такива фактори са хипертония, диабет и недостатъчни нива на протеина cMyBP-C
 
Данните от проучването са публикувани в сп. Journal of Molecular и Cellular Cardiology.