В световен мащаб статините са едни от най-предписваните лекарства. Те могат да са синтетични – Atorvastatin, Rosuvastatin или такива с природен произход – Lovastatin, Pravasatin, Simvastatin (синтетичен дериват) – продукт от ферментацията на някои видове гъби.
.
Статините са най-използваните лекарства що се отнася до повишените нива на холестерол в кръвта. Оттеглянето от пазара на Cerivastatin, през 2001 г. повдигна въпроса за безопасността им.
 
Най-често те се свързват с миопатии и по-сериозния страничен ефект – рабдомиолиза (разрушаване на скелетно-мускулните фибри). Този нежелан ефект е свързан с механизма на действие на статините. Те потискат синтезата на холесерол, който участва в структурата на клетките ни.
 
Действително статините не са лишени от странични ефекти, но имат изключително безопасен профил при огромната част от пациентите. В ретроспективен анализ върху 44 проучвания, проведени с над 16000 пациенти резултатите показват, че усложнения с честота над 1% е имало от страна на стомашно-чревния тракт - около 9%, мускулноскелетната система - 4%, нервната система - 3% и кожата – 4%. За всички останали системи честотата на страничните ефекти е била под 1%.
NEWS_MORE_BOX
 
Нежелани ефекти. Освен миалгия и мускулни крампи като нежелан ефект на статините могат да се проявят гастро-интестинални нарушения, когнитивни промени, невропатия, панкреатична и чернодробна дисфункция. При възрастни пациенти са регистрирани прояви на катаракта, което налага текущ офталмологичен контрол. Статините намаляват нивата на коензим Q 10 (мощен антиоксидант), това изисква допълнителният му прием. Статините не се прилага по време на бременност, поради изразена ембриотоксичност.
 
Използването на статини повишава риска от възникване на диабет тип II. Честотата е един на всеки петима (при първична профилактика). И въпреки това използването им при диабетици не носи вреда, дори подобрява прогнозата.
 
Дозировката на статините се назначава чрез титриране, т.е. започва се от най-ниската доза и постепенно се повишава на всеки две седмици. Като по този начин се прави индивидуално дозиране за всеки пациент. Препоръчва се вечерен прием, тъй като през нощта синтезът на холестрол е най-активен.