Американски екип провежда проучване за ефектите на някои съставки на канабиса върху инфекцията с вируса, причинил пандемията през 2020 г. - SARS-CoV-2.

 

Идеята зад проучването е обвързана с хипотезите за антивирусното влияние на канабиса при инфекции с хепатит Ц и други вируси. Уви, засега научните проучвания по темата са малко.


 

Допълнение към хипотезите за влиянието на канабиноидите може да бъде открито в разрешението на Агенцията по храните и лекарствата в САЩ за употреба на канабидиол при пациенти с епилепсия.

 

В текущото проучване изследователите наблюдават как именно канабидиола или CBD успешно блокира репликацията на вируса в белодробните клетки.

 

Освен това, веществото стимулира отделянето на интерферони – важни сигнални молекули в организма, които се отделят от различни клетки при вирусна инфекция.

 

В групите, третирани с CBD, се наблюдава значително по-малка степен на заразяване, в сравнение с тези, които не приемат веществото.

 

При проникване в организма, благодарение на своя спайк-протеин, вирусът се свързва с ACE-2 рецепторите на епителните белодробни клетки и прониква в тях. Вирусният геном вътре в клетката дава сигнал за синтез на два големи полипептида, които се модифицират от вирусни протеази, образувайки нужните за вирусна синтеза белтъци.

 

За да проверят ефектите на канабиноидите, учените използват човешки клетки от карцином на бял дроб. Те третират клетките с канабидиол в продължение на 2 часа и след това ги инфектират с вируса.

 

48 часа по-късно резултатите показват значително намалена вирусна репликация в лабораторните модели.

 

Учените обясняват, че това е единствената съставка на канабиса, която има ефект върху инфекцията.

 

Ефектите се дължат на променена генна експресия в клетките гостоприемници. CBD успешно елиминира експресията на РНК-гените, пренесени от вируса, включително и тези за неговия спайк-протеин.

 

От друга страна приемът на CBD индуцира експресията на гени за интерферони, което подпомага организма за справяне с евентуалната инфекция.

 

Допълнителни изследвания показват, че освен инхибицията на вирусната репликация, всички промени върху клетката, нанесени от вируса, се възстановяват при приложение на канабиноидите.

 

При участниците употребили CBD се наблюдават 1,2% заразени, докато при неупотребяващите стойността е 12,2%.

 

Проучването може да бъде намерено в BioRxiv.

 

Източник:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.10.432967v1