Европейската агенция по лекарствата започва преразглеждане на спрейове за впръскване в носа и устата, съдържащи антибиотика фузафунгин, предназначени за лечение на инфекции на горните дихателни пътища като синузит и тонзилит.


Прегледът е поискан от Италианската агенция по лекарствата, поради зачестяване на съобщения за сериозни алергични реакции, включително анафилактични - много бързо настъпващи и засягащи целия организъм, които могат да бъдат животозастрашаващи.

 


Повечето от сериозните алергични реакции представляват т. нар. бронхоспастични реакции, изразяващи се в силно и продължително свиване на мускулатурата на дихателните пътища, водещо до затруднено дишане, наблюдавани при възрастни и деца и появяващи се бързо след приложението на лекарството.


В допълнение към тези опасения за безопасност, са повдигнати съображения за ползата от антибиотика фузафунгин, както и за потенциалната му роля за предизвикване на антибиотична резистентност. Поради изтъкнатите причини специалистите настояват за преоценка на съотношението полза/риск за лекарствата, съдържащи молекулата.


Във връзка с това ЕМА ще направи преглед на всички налични данни за ползите и рисковете на лекарствените продукти, съдържащи фузафунгин и ще излезе със становище относно разрешенията за употреба на тези лекарства на територията на държавите от Европейския съюз.

NEWS_MORE_BOX

 

Докато се провежда прегледа и в очакване на последващо съобщение, е добре пациентите да се обърнат към лекуващия лекар или към фармацевт в случай на въпроси или възникнали опасения.

 

Фузафунгин е лекарство с антимикробно и противовъзпалително действие, което се използва под формата на спрей за впръскване в носа или устата за лечение на следните инфекции на горните дихателни пътища.


Лекарствените продукти, съдържащи веществото, са разрешени за употреба в ЕС по национални процедури.

 

Тъй като всички, съдържащи фузафунгин лекарствени продукти са разрешени за употреба по национални процедури, препоръките на здравните власти ще бъдат насочени към Координационната група за процедури по взаимно признаване и децентрализирани процедури при лекарства за хуманна употреба, която ще обяви окончателната позиция по проблема.