Допингът е използване или данни за използване (например наличност на медикамент в проба) на субстанция или метод, който има възможност да повиши спортното постижение и което представлява риск от увреждане за спортиста или е в противоречие със спортния дух.
Световната допингова агенция забранява употребата на редица субстанции, сред които влизат и много лекарства.

 

Стимуланти. Забранени съединения от този клас са например Amiphenazole, Amphetamine, Caffeine, Cocaine, Ephedrine, Formoterol, Salbutamol, Salmeterol, Terbutaline и сходни субстанции. За кофеина се дава оценка като положителен за допинг, когато концентрацията в урината е над 12 мкг/мл, за ефедрина – над 10 мкг/мл. Лекарствата като Formoterol, Salbutamol, Salmeterol се разрешава да се инхалират само за предотвратяване или лечение на бронхиална астма и астма при усилие. Необходима е писмена информация от лекуващия или отборния лекар, представена преди състезанието. По време на олимпийски игри спортистът, който се нуждае от такова разрешение, се преглежда от независима лекарска комисия.


 

Опиоидни аналгетици например Buprenorphine, Dextromoramide, Heroin, Methadone, Morphine, Pentazocine, Pethidini и сходни субстанции са забранени за употреба. Но субстанции като Codeine, Dextromethorphan (влизат в състава на сиропи за кашлица), Dihydrocodeine, Ethylmorphine, Tramadol не са забранени.

 

Бета-2 агонистиClenbuterol, Fenoterol, Formoterol, Salbutamol, Salmeterol и т.н. са забранени. Салбутамолът се определя като положителен (забранен) в групата на анаболните лекарства при концентрация в урината по-висока от 1000 наног/мл.

 

Диуретици. Chlortalidone, Furosemide, Hydrochlorothiazide, Mannitol, Spironolactone също са в списъка на забранените субстанции. Манитолът е забранен, ако е инжектиран интравенозно.

 

Къде е границата между употреба на допинг и нормална медикация? Много обикновени лекарства като аналгетици и антиастматични средства могат да съдържат забранени субстанции. Ето защо спортистите трябва да бъдат много внимателни по отношение на лекарства, които приемат. Ако състезателят иска да използва забранена субстанция за лечебна употреба той трябва да получи предварително писмено одобряване от комитета на медицинските съветници на Международния Олимпийски Комитет.

 

Кои са забранените субстанции? При всеки спорт се забраняват медикаменти, които биха дали нечестно предимство на спортиста, който ги използва. Бета-блокерите понижават артериалното налягане и забавят сърдечните съкращения. Приема се, че подобряват устойчивостта на ръцете на спортиста, например на стрелците. Диуретиците отстраняват част от водата в тялото и те се използват от спортисти, които се категоризират спрямо теглото например борци и боксьори.