„Рак“ е общото название на група от повече от 100 заболявания, от които страдат милиони хора. Ракът на гърдата е сред най-разпространения при жените по света и в България (25% от всички злокачествени заболявания) и е на второ място сред причините за смъртност от тях. Това не е само женско заболяване – 1 от 100 пациента е мъж. Но ракът на гърдата определено е лечима болест.
 
Центърът за лечение на рак на гърдата към Анадолу Медицински Център предоставя комплексна диагностика и лечение – от рутинен скрининг до пластична хирургия – пълен пакет услуги, отговарящ на всички нужди на пациентите с диагноза рак на гърдата. Повече информация дава проф. д-р Метин Чакмакчъ - ръководител на Центъра.
 
Ракът на гърдата не е едно единствено заболяване – съществуват много видове рак на гърдата. Тъй като всеки случай е различен, лечението трябва да се планира и адаптира индивидуално за всеки пациент. За тази цел в Анадолу Медицински Център прилагаме особено ефективен мултидисциплинарен подход. При оценката на състоянието и лечението на всеки пациент с рак на гърдата участват специалисти по хирургия, медицинска онкология, радиационна онкология, радиология, ядрена медицина, психология и медицински сестри.
 
Най-често срещаният вид рак на гърдата е дукталният карцином, чието развитие започва от клетките на млечните дуктуси на гърдата. Обикновено това са образувания или уплътнения в гърдата или подмишницата. Това е основен признак. Промяната в размера или формата на гърдата също е признак за рак. Както и сбръчкване на малък участък от кожата на гърдата или дифузни трапчинки по гърдата, които изглеждат като кора на портокал. Признак може да бъде и обърнато навътре зърно. Отделянето на кървав секрет от зърното също може да бъде признак за рак на гърдата.
 
Но не бързайте да се стряскате. Много състояния, които нямат общо с рака на гърдата, могат да причинят същите симптоми. Ако обаче имате някой от тях, посетете лекар. Посещение се налага, защото симптомите трябва да се преценят и да се постави диагноза.
 
За да се постави точна диагноза, е необходимо от образуванието или подозрителната зона да се отстрани малка част, която да се изследва под микроскоп от патолог. С мамография, ултразвук или ЯМР не можем окончателно да диагностицираме рак. За тази цел ни е необходим анализ от патолог. Биопсията обикновено извършваме като амбулаторна процедура в отделението по радиология под ехографски контрол. Извършва се щанцова биопсия или тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ). Друг вариант за диагностика е революционния СТС-анализ или т. нар. кръвна биопсия.
 
Ако диагнозата е рак, патологът докладва, че находката е от раково образувание. В такива случаи възможностите за лечение зависят от няколко фактора. Първо, стадият на рака се определя от размера на тумора и от това дали е локализиран само в гърдата или се е разпространил до лимфни възли или други части на тялото. Лечението зависи и от типа рак на гърдата и от различните нива на рецепторите по туморните клетки. Зависи от възрастта на пациента, общото му здравословно състояние, от това дали жената е в менопауза.
 
Най-важният фактор обаче е стадият на заболяването. Ето защо след като е поставена диагноза рак, се правят изследвания, за да се установи дали раковите клетки са се разсеяли от гърдата в аксиларните лимфни възли и/или в други части на тялото. Тук, в Анадолу Медицински Център, провеждаме образно изследване с позитронно-емисионен томограф (PET-CT), за да установим дали това се е случило. Това е вид компютърна томография, която визуализира клетки с висока метаболитна активност като злокачествени туморни клетки. Освен това, понякога извършваме и биопсия на лимфен възел при наличие на суспектни възли в аксилата.
 
След поставяне на диагноза и определяне на стадия пациентите с рак на гърдата обикновено се подлагат на операция за отстраняване на раковото образувание. Това може да се направи по няколко начина. 
 
Преди отстранявахме цялата гърда. Днес обаче се опитваме да запазим гърдата и да отстраним тумора. Резултатите от тази интервенция са същите, както при отстраняване на цялата гърда. Интервенцията със запазване на гърдата може да се осъществи чрез лумпектомия – процедура, при която се отстраняват само образуванието и малка част от тъканта около него. Може да се извършат и частична мастектомия или сегментна мастектомия. Ако туморът е достатъчно малък, при операцията ще се отстрани само тази част от гърдата. Единственото усложнение след тази малка процедура е, че върху останалата здрава част на гърдата трябва да се приложи лъчетерапия, за да се предотврати повторно образуване на рак в тъканта.
 
Другият подход е да се извърши цялостна мастектомия, при която се отстранява цялата гърда. Понякога това се налага, ако има няколко туморни огнища или гърдата е малка, а туморът – голям.
 
Трети подход е да се отстранят гърдата и лимфните възли – наричаме това модифицирана радикална мастектомия. Освен операцията на самата гърда, трябва да се изследват и аксиларните лимфни възли. Ако знаем предварително, че лимфните възли съдържат туморни клетки, отстраняваме цялата мекотъканна зона на лимфния възел. Това е част от модифицираната радикална мастектомия. Обикновено се вадят и лимфни възли от зоната на подмишницата и се разглеждат под микроскоп, за да се провери дали съдържат ракови клетки. Това се нарича биопсия на сентинелните лимфни възли. Това е нов подход към тази процедура, защото знаем, че тези тумори обикновено се разпространяват в един определен лимфен възел. Има начини, с които откриваме тези лимфни възли и ги вадим по време на операцията, след което патологът ги изследва, за да се установи дали в тях са налични туморни клетки.  Ако в сентинелния лимфен възел не се открият туморни клетки, операцията приключва.
 
Ако в сентинелния лимфен възел се открият туморни клетки, трябва да се изреже цялата зона около него в аксилата. Това се нарича дисекция на аксиларен лимфен възел и се извършва заедно с операцията. Ако отстраним всички ракови образувания, видими към момента на операцията, след приключването й пациентът може да се подложи на лъчелечение, химиотерапия или хормонална терапия, за да се унищожат ракови клетки, които евентуално са пропуснати.
 
Лечение, което се прилага след операцията, за да се намали риска от рецидив на рака, се нарича адювантна терапия. При някои пациенти предпочитаме да приложим химиотерапия преди операцията. Това се нарича неоадювантна терапия.
 
Ако след мастектомията пациентът ще се подлага на реконструкция, се включва пластичен хирург, който ни помага с реконструкцията на гърдата – това е операция за възстановяване формата на гърдата след мастектомията. Реконструкцията на гърдата може да се извърши заедно с мастектомията или на по-късен етап. Реконструираната гърда може да се изгради от мускули и меки тъкани на самия пациент или с помощта на силиконови импланти.
 
Лъчелечението е допълнителна част от лечението на рака, при която се използва високоенергийна радиация за унищожаване на раковите клетки или за попречване на разрастването им. Това се налага след операция за отстраняване на тумор от гърдата или след откриване на напреднали туморни депозити в аксилата.
NEWS_MORE_BOX
 
Химиотерапия може да се приложи преди операцията, за да се свие туморът и да се намали количеството тъкан, което трябва да се отстрани при операцията. При химиотерапията медикаментите може да се приемат перорално или да се инжектират венозно или мускулно. Така те навлизат в кръвообращението и достигат до раковите клетки в тялото (системна химиотерапия). Начинът, по който ще се приложи химиотерапията, зависи от вида и стадия на рака.
 
Освен това, при някои пациенти се налага и хормонална терапия. Някои хормони може да доведат до растеж на определени видове рак. Хормонът естроген например може да доведе до разрастване на някои видове рак на гърдата. Ако с изследвания се установи, че раковите клетки имат хормонални рецептори, може да се приложат медикаменти, които намаляват или блокират секрецията на тези хормони.
 
Целевата (таргетна) терапия е още едно средство, с което разполагаме. Това е лечение, при което се използват лекарства или други субстанции, за да се идентифицират и атакуват специфични ракови клетки, без да се вреди на нормалните клетки. Такива препарати са моноклонални антитела и инхибитори на тирозин киназа.
 
Това е най-важната информация за рака на гърдата и подходите, които прилагаме при основните фази на лечение в специализирания Център Рак на гърдата при Анадолу Медицински Център. 
 
Повече информация можете да намерите в www.anadolumedicalcenter.bg