Инсомнията (безсъние) е нарушение на съня, проявено като затруднено заспиване, нарушен контрол върху протичането на физиологичния сън или ранно събуждане. При инсомния най-често се предписват сънотворни - седативни лекарства, някои седативни антидепресанти, понякога антихистамини и т.н. Лекарствата със сънотворен ефект са бензодиазепини и небензодиазепини, барбитурати и природни продукти. Бензодиазепините имат анксиолитичен, сънотворен и седативен ефект, но създават привикване и се прилагат най-много до 35 дни. Небензодиазепиновите сънотворни са най-широко прилаганите медикаменти във връзка с добрия профил на безопасност.

 

Небензодиазепинови сънотворни. В тази група медикаменти се включват т. нар. Z-лекарства. Това са Zolpidem, Zopiclone и Zaleplon, EsZopiclоne. При тях не се наблюдава развитие на толеранс и зависимост или безсъние след рязко спиране на приема. Във връзка с тези характеристики някои от тези лекарства се отпускаха със стандартна бяла рецепта. Това обаче доведе до безконтролно използване на медикаментите. Към момента всички тези сънотворни се предписват по специален режим – със зелена бланка.


 

Химически тези лекарства не са бензодиазепини. Независимо от това техните фармакологични ефекти са подобни на бензодиазепиновите медикаменти, но са отстранени важни нежелани ефекти. Отделните представители имат различна продължителност на действие и се предписват в зависимост от това по кое време настъпва нарушението на съня.

 

Zopiclone – намира приложение за кратковременно лечение на инсомния. Нежеланите ефекти на зопиклон са свързани със седация и нарушена двигателна координация на следващия ден. Освен това може да се прояви анорексция и метален вкус в устата. Наблюдавани са прояви на агресия и поведенчески промени отстрана на централната нервна система (включително и възбуда). Противопоказан е при пациенти с анамнеза за психиатрично заболяване и при наркомании. Ефектите му се засилват от алкохол, бензодиазепини и други потискащи централната нервна система лекарства.

 

Преди около 2 години американската лекарствена агенция издаде предупреждение за редки, но сериозни наранявания, дори смъртни случаи в резултат на различни сложни поведения на съня след прием на Z-лекарствата. Тези прояви могат да включват шофиране и извършване на други дейности докато човекът не е напълно буден. В резултат на това като противопоказание се добавя забрана за използване на медикаментите при хора, преживели такъв епизод на сложно поведение на съня.

 

Източник:

BRS Pharmacology 7th Edition
https://pharmwarthegame.blogspot.com/2019/05/new-boxed-warning-to-z-drugs-regarding.html