Бензодиазепиновите производни имат анксиолитичен, сънотворен и седативен ефект, но предизвикват привикване и се прилагат най-много до 35 дни.

 

В последните 20 години значително е намалена употребата на бензодиазепини като сънотворни предвид риска от привикване. Тези медикаменти са разрешени за кратко време най-много до 35 дни. Като хипнотици (сънотворни) се използват по-често флуразепам, нитразепам, триазолам и флунитразепам. По данни от изпитвания се приема, че кратковременната употреба не създава зависимост. Те постигат сънотворен ефект при прием вечер и регулират фазите на съня.


 

Нежеланите им ефекти се свеждат до седация на следващия ден, когнитивни нарушения или двигателна дискоординация. Възможен е т.нар. rebound синдром на възвръщащо се безсъние, т.е. след спиране на терапията безсънието се завръща. Тези нежелани ефекти са по-изразени при старите хора. Честотата на нежеланите ефекти е по-ниска при по-новите представители защото имат по-кратко време за елиминиране от организма. Противопоказани са по време на бременност, при бъбречни и чернодробни заболявания и епилепсия. Поради намаленото внимание и дискоординация не следва да се използват от хора с активни професии и при шофиране.

 

Nitrazepam. Използва се предимно при безсъние, причинено от емоционални фактори. Приема се в доза 5 – 10 мг вечер преди лягане. Бързо се резорбира в стомашно-чревния тракт. Времето на полуелиминиране е приблизително 26 часа. Нежеланите ефекти са типичните за бензодиазепините – седация, двигателна дискоординация и т.н.

 

Midazolam. Той е със сравнително кратка продължителност на действие. Намира приложение при инсомния (безсъние) и в ансетезиологията за премедикация при деца и възрастни преди операции. Сериозни нежелани ефекти са кардиоваскуларно и респираторно нарушения и апнея (нарушения).

 

Triazolam е краткодействащ бензодиазепин, притежава всичките ефекти на бензодиазепините. Той обаче се прилага само при тежка инсомния. Поради краткотрайното му действие не е подходящ за хора, които имат чести събуждания през нощта или ранно събуждане. Времето на полуелиминиране от организма е от 2 до 5 часа. Нежеланите ефекти са типичните за тази група лекарства, но сравнително по-рядко се наблюдава рибаунд-безсъние, нарушено виждане и респираторни нарушения. Към триазолам се развива зависимост и абстинентни прояви при рязко спиране на приема – нарушено виждане, липса на апетит, тревожност, делириум и психози.

 

Източник: Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology (Lippincott Illustrated Reviews Series) Seventh, North American Edition