Скринингът за предсърдно мъждене може да намали риска от инсулт, тежко кървене и дори летален изход, според проучване на Karolinska Institutet в Швеция, публикувано в списанието The Lancet.


Предсърдното мъждене, което е форма на аритмия или неравномерен сърдечен ритъм, е свързано с петкратно повишен риск от инсулт, показват редица статистически проучвания. Кръвните съсиреци, които се образуват могат да достигнат и по-отдалечени места от огнището, в което са се образували. Така могат да доведат до тромбоза в белите дробове, мозъка или дълбоките вени на долните крайници.


Антикоагулантната терапия намалява риска от инсулт, но често налага нужда от редовно проследяване на маркерите за кръвосъсирване, взависимост от избрания медикамент. За съжаление, макар и с някои странични ефекти, антикоагулантната терапия е първи избор на профилактика, вместо редовното следене за прояви на аритмия.Шведското проучване включва пациенти на възраст 75-76 години, като общият им брой е около 28 000. Те са били разделени в две групи, една от които контролна. Те попълват здравен въпросник и при тях са проведени измерване на електрическата активност на сърцето (ЕКГ), но с поставяне на съответната апаратура на палеца на ръката, а не в областта на сърдечния мускул.


Тези, при което не е установено предсърдно мъждене, е трябвало да използват вкъщи преносимото ЕКГ устройството, за да записват сърдечния си ритъм два пъти дневно в продължение на две седмици. Ако устройството регистрира неравномерен сърдечен ритъм, участниците са били насочвани към кардиолог за стандартизиран преглед, след което при неналични противопоказания - са започвали перорална антикоагулантна терапия.


След това всички 28 000 пациенти са били проследени в продължение на поне пет години. Откриването на предсърдно мъждене е по-високо в скрининговата група, а скрининговата група също има малко по-ниска честота на регистрирана смърт, инсулт и тежко кървене в сравнение с контролната група, при която не е използван ЕКГ апарат.


Според изследователите резултатите показват, че най-малко 2300 случая на инсулт или внезапна смърт могат да бъдат избегнати годишно в Швеция, ако се въведе национален скрининг на предсърдно мъждене при възрастни пациенти.


Източници:
https://medicalxpress.com/news/2021-08-screening-atrial-fibrillation.html?fbclid=IwAR1zfyRAotRK0opLbrdQBSQZiWKlIx-s4PjmEScjBmJcA8nws8trjIOzj24
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01637-8/fulltext