Според Американстаката онкологична асоциация профилактичните прегледи за рак на дебелото черво трябва да започват след навършване на 45-годишна възраст. Според досегашните препоръки скринингът се препоръчваше след навършване на 50-годишна възраст. Като причина за тази промяна се изтъква „подмладяването“ на рака на дебелото черво и съответно зачестяване на случаите при млади лица.


Експертна група на Американската онкологична асоциация излезе с тази препоръка за снижаване възрастта за начало на скрининга при възрастни със среден риск за развитие на рак на дебелото черво.


Ревизирането на доскорошните препоръки се е наложила поради увеличаваща се тенденция за появата на дебелочревен рак при все по-млади лица, включително и в късната детска възраст и юношеството.Идеята е да започне провеждане на профилактични изследвания с цел по-ранно откриване и съответно прилагане на адекватно лечение и предотвратяване на част от усложненията, свързани с късното откриване, прилагането на продължителни курсове химиотерапия, както и възстановяване след оперативна интервенция. Прилага се и имунотерапия, но тя все още е скъпоструващо лечение.


NEWS_MORE_BOX


Според доктор Ричард Уендър рискът от колоректален рак при родените през 80-те и 90-те години на ХХ век е до 4-пъти по-голям в сравнение с родените през 40-те и 50-те години на миналия век.


Той съобщава още, че ракът на дебелото черво е все по-често срещан при лица в юношеската възраст, което в миналото е било изключително рядко, в сравнение със сега, когато тази тендеция нараства с все по-бързи темпове.


Според Американската онкологична асоциация само тази година се очаква да бъдат новорегистрирани около 95 хил. души с рак на колона и още 40 хил. с рак на правото черво в САЩ.


В случай, че имате анамнеза за възпалителни заболявания на червата – попадате в рисковата група, при която скринингът трябва да започне след 45-годишна възраст. Скринингът се състои в провеждане на колоноскопия, ДНК тест, скенер и изследвания на кръвта.