Сред усложненията от COVID-19 италианските лекари добавят тежки неврологични нарушения и развитие на автоимунното заболяване синдром на Гилен-Баре. Според специалистите новият коронавирус е от патогените, които повишват риска от поражения на нервната система. Италианските медици срещат развитието на тежка неврологична симптоматика и в последствие установяват развитие на синдрома на Гилен-Баре у тези пациенти. Техните заключения са публикувани в сп. New England Journal of Medicine.


При синдром на Гилен-Баре се развива рядко заболяване, на основата на автоимуннен патологичен процес, който поразява периферната нервна система. В около 80% от случаите настъпва около 4 седмици след прекарана остра инфекция, засягаща респираторната система или гастро-интестиналния тракт. Отбелязват се симптоми като нарушения на функционирането на мускулите, парези и паралич. Синдромът е опасен, тъй като нарушенията могат да засегнат дишането, което налага интензивна терапия. Медицината намира прогрозата при заболелите за благоприятна, тъй като е възможно възстановяване на нервните функции. 


Петимата пациенти възоснова, на които са направени заключанията, са били наблюдавани в три италиански болници, които за период от три седмици от началото на март се грижат за 1200 засегнати от ковид. Според италианските специалисти процентът на автоимунното заболяване е твърде висок и необичаен, което предполага връзка с коронавирус инфекцията. Неврологичните усложния се появили за срок от 5 до 10 дни след изявата на ковид симптоматиката. Коронавирусите не били открити в ликвора, поради което лекарите предположили възникването на заболяването вследствие на автоимунен механизъм. Анализите по-късно потвърждават диагнозите за синдром на Гилен-Баре.


Оплакванията включвали слабост в краката, изтръпване на крайниците, загуба на равновесието. При четирима пациенти се развива паралич на всички крайници, при три се налага изкуствена вентилация. 


Диагностицирането на синдрома на Гилен-Баре при пациентите с ковид на интензивна терапия може да е сложно заради условията на работа, обръщат внимание италианските медици, но според тях е важно да се помни за тази вероятност.


Случай на развитие на Синдрома при пациент с ковид е описан и от китайските медици. Той е публикуван в сп. Lancet Neurology.