Екип от учени анализира голяма база от данни и стига до извода, че независимо от страховете и притесненията на болните от сърдечносъдови заболявания, сексуалната активност рядко става причина за сърдечен арест или пък внезапна сърдечна смърт.


По-конкретно, били анализирани данните от общо 4523 случая на внезапен сърдечен арест у възрастни хора, настъпили в Портланд в периода между 2002 и 2012 година. Изследователите имали достъп до информация не само за конкретните условия на инцидентите, но и за предхождащата здравна история на пациентите, както и такава от извършените аутопсии.


От тези общо над 4500 случая едва 34 били свързани със сексуална активност в рамките на един час преди инцидента. 32-ма от пациентите били мъже и 2 – жени. Или, според учените, честотата на сърдечен арест, свързан със сексуална активност, била едва 1 на 100 за мъжете и 1 на 1000 за жените.Лекари от сферата определят тези факти като успокояващи. Те от дълго време имат наблюдения, че поддържането на сексуален живот от тези пациенти не представлява рисков фактор, но сред пациентите все още има много съмнения.

 

NEWS_MORE_BOX


Специалистите споделят, че резултатите от проучването ще им позволят да успокоят своите пациенти по нов, аргументиран начин, облягайки се на факти.


Публикуваното изследване повдига и друг важен въпрос – въпреки, че сексуалните партньори станали свидетели на сърдечния арест в тези 34 случая, едва една трета от болните получили от партньорите си първа помощ. Което споед изследователите до някъде обяснява и защо само 1 от 5 доживял болнична помощ.


Авторите подчертават, че обществото има нужда да бъде по-добре информирано за това как да извършва кардио-пулмонална ресусцитация, както и за това колко определяща може да бъде помощта в първите минути на инцидента.