Сартаните или AT – блокерите се разглеждат като алтернатива на ACE инхибиторите. Те са предпочитани лекарства при пациенти, които са показали лоша поносимост към ACE инхибиторите или са развили толерантност към тях след дългогодишно лечение. В тези случаи сартаните са алтернативното лечение.

 

Представители на групата са: Candesartan, Telmisartan, Valsartan, Losartan и др.


 

Прибавянето на диуретик значително повишава антихипертензивната активност на сартаните. Поради тази причина те се прилагат в комбинация с диуретик.


Провеждани са клинични проучвания, които показват, че някои сартани (Candesartan) значително намалява риска от хипертония при състояние на предхипертензия.

 

AT-блокерите са предпочитани медикаменти при съпътстващо заболяване – диабет тип II. Те забавят прогресията на диабетната нефропатия. По тази причина се прилагат за отсрочване на бъбречната увреда при диабет.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В някои проучвания се твърди, че при пациентите, лекувани със сартани рискът от миокарден инфаркт е значително по-малък в сравнение с лекувани с бета блокери и ACE инхибитори. Данните все още не са официално потвърдени.

 

АТ-блокерите имат умерено изразена зависимот между доза и ефект. Това означава, че повишаването на дозата над терапевтичната не реализира по-ефективно намаляване на артериалното налягане, но това може да увеличи риска от токсичност. Приемайте предписаният ви сартан стриктно в дозировката, назначена от кардиолога!

Те имат дълъг плазмен полуживот, което определя дозировката им – един път на 24 часа.

 

Нежелани ефекти. Сартаните са лекарства с добра поносимост. Те имат по-малко странични ефекти в сравнение с другите антихипертензивни и по-специално ACE инхибиторите. В комбинация с калий съхраняващи диуретици сартаните могат да предизвикат хиперкалиемия и аритмии. В редки случаи се наблюдава хипотония и замайване. Първоначално се е смятало, че проблеми като сухата кашлица и ангиоедем, предизвикана от ACE инхибиторите, ще бъдат избегнати. За сега тези предположения не се потвърждават напълно. Тези нежелани ефекти се появяват най-често през първите седмици от лечението.

 

Последните кличнични проучвания обсъждат и нов вид странични ефекти – хепатотоксичност и хипергликемия. Регистрирани са прояви на кожна свръхчувствителност, безсъние, депресия, обърканост и възбуда.


АТ-блокерите не се прилагат през второ и трето тримесечие на бременността.


Сартаните са сравнително нови лекарства, сведения за техните показания, противопоказания и нежелани ефекти все още се събират.