Много е вероятно все пак новият пандемичен вирус SARS-CoV-2 да се превърне в сезонно проявен причинител на заболявания подобно на други човешки коронавирси и грипа, смятат учени след ново изследване, публикувано в the journal Frontiers in Public Health

 

Това обаче е най-вероятно да се случи едва след постигането на по-висок стаден имунитет или ваксиниране на населението срещу ковид. Тогава може да се предполага, че честотата на инфекциите ще бъде по-малко през летните месеци и пикове през зимните. Предвид усложненията, до които води новият пандемичен коронавирус и леталността, се налага взимането на спешни правителствени решения. За повечето страни те са приблизително сходни като основно се набляга на спазването на физическа дистанция, редовно и внимателно измиване на ръцете и носене на маски за лице. 

 

Това се опира на фактите, че вирусът може да се предаде по въздушния поток при говорене, кашляне  кихане чрез отделяните водни капчици, да се разпространи чрез аерозолите, които се излъчват при дишането ни, чрез контакт със заразени повърхности и болни лица. 

 

За съжаление, науката знае все още много малко за вируса, за да може да се изгради стабилна политика за предпазване на населението, профилактика и лечение. Ключови области, по които се работи, са разработването на ваксина за борба с вируса и лечение на ковид. Все още се изучава механизмът, по който коронавирусът се предава от един на друг човек, което отчасти зависи и от неговото постоянно развитие. За да постигнат това учените постоянно провеждат изследвания и правят преглед на вече наличните такива. На този етап събрана информация като качество не може да е голяма, тъй като пандемията е реалност едва от няколко месеца, вирусът се мени срещайки все повече и повече хора, а и самите изследвания изискват време.
При настоящето изследване екипът сравнява новия коронавирус с данни за други вируси, които засяга дихателните пътища, като една от целите е отново да се прецени вероятността той да се превърне в сезонен.


Много други човешки коронавируси са по-разпространени през зимния период, отбелязват изследователите, и че подобно на грипния вирус при SARS-CoV-2 температурата е фактор. Поради влиянието на климатичните условия върху разпространението на коронавируса, вероятно ще се развие сезонен модел. 

 

Вируси като SARS-CoV-2 стават по-стабилни при студено време, което означава, че вирусът може да оцелее за по-дълъг период между гостоприемниците. Студеното време позвоява на вируса да се разпространява във въздуха по-лесно, докато по-високите нива на увтравиолетово лъчение от слънцето през лятото все пак го потиска. 

 

Допълнително, студеното време може да повлияе на човешката физиология, което също помага на неговото разпространение. През зимата синтезираме по-малко витамин Д и по-често изпитваме негов недостиг, което е свързано с отслабения имунен отговор при респираторни инфекции. 

И накрая, през зимата хората остават в затворени пространства много по-дълго, което увеличава риска от предаване на вируса у дома, на работата, в училище и пр.

 

Мерки са необходими и през топлото време, не само през зимата, както става ясно от данните за разпросранението на вируса в държави с топъл климат и висока влажност. Тоест това означава, че само климатичните фактори не са фактор за превръщането на SARS-CoV-2 в сезонен.

 

Много вероятно е това да се получи при висок стаден имунитет или при внедряването на ваксина срещу ковид. 

 

Източник: 
Medical News Today