Сапонините са растителни безазотни гликозиди, които с водата подобно на сапуните дават трайна пяна, понижават повърхностното напрежение, емулгират маслата, притежават хемолитична активност и са токсични за студенокръвните животни.

 

Молекулата на сапонините се състои от агликон, наречен сапогенин и гликозидно свързана с него захарна част, изградена от една или повече захари. Те са кристални или аморфни вещества, разтворими в метанол и разреден етанол. Някои от тях са разтворими във вода, а други се разтварят във вода след алкализиране. Неразтворими са в етер, хлороформ, ацетон и други органични разтворители.


 

Характерно свойство на сапонините е способността им да хемолизират кръвта. При смесване на кръв със сапонинов разтвор тя се хемолизира, като от червена непрозрачна става червена прозрачна. Хемолизата се обяснява със свързването на сапонините с холестерола на обвивката на еритроцитите, при което те се разрушават и хемоглобинът преминава в кръвния серум като го оцветява. В зависимост от структурата на сапогенините, сапонините се разделят на две основни групи – стероидни и тритерпенови. Стероидните сапонини биват спиростанолови и фуростанолови.

 

Разпространение. Стероидните сапонини се срещат предимно в представителите на едносемеделните растения – семейство Лилиеви, Диоскорееви, Агавови, Кокичеви и т.н. Най-високо е съдържанието им в семената, корените, коренищата и в луковиците и най-ниско в листата. В едни растения се съдържат предимно фуростанолови, а в други преобладават спиростанолови.

 

Методи за изолиране. Изолирането на стероидните сапонини в чист вид е съпроводено от редица трудности, свързани с физикохимичните им свойства.


Действие и приложение. Стероидните сапонини се използват в терапията като биологично активни вещества, които имат:

  • Антибиотично действие. Във връзка с това действие, учените фармакогности наричат стероидните сапонини „антибиотици от висши растения“;
  • Противовирусно действие – изразява се главно при вирусите на грипа и херпеса;
  • Хипохолестеролемично действие – те нормализират нивата на холестерол в кръвта;
  • Противовъзпалително действие – проявява се най-вече при възпаление на венозните съдове;
  • Половостимулиращо действие;
  • Фунгицидно действие;

 

Стероидните сапонини са твърде опасни за въвеждане директно в кръвообръщението. Освен хемолиза, токсичното им действие се изразява още в парализа на ЦНС, понижаване на телесната температура и кръвното налягане. Стероидните сапонини се използват за лечение на разширени вени и тежест в краката.