Начин, чрез който да накарат раковите клетки да се самоунищожават, са открили екип изследователи от училището по медицина "Перелман" в Пенсилвания, ръководени от д-р Константинос Коуменис. Централно място в изследването заема протеинът ATF4, при чието блокиране раковите клетки започват да го продуцират в твърде големи количества, вследствие на което загиват.

 

Откритието идва след дългогодишни изследвания на гена MYC, който заема важно място в туморния растеж след серия от мутации.


 

Нормално генът е отговорен за нормалния клетъчен растеж, но при условия на амплификация или множествени мутации води до неконтролируем растеж и делене.

 

Целта на изследванията досега е била насочена към блокиране мутацията на гена, което да възпрепятства растежа на неоплазмените формации, а също и в инактивацията на ензима PERK, който активира ATF4. Тези опити обаче не били увенчани с успех, тъй като MYC контролира и втора система, с киназата GCN2, стимулираща туморния растеж. Тя се оказва резервен механизъм на туморните клетки, в случай, че първичният бъде компроментиран.


Изследователите от „Перелман“ твърдят, че се оказва по-ефективно да се таргетират самият ATF4 протеин, отколкото гена MYC.

 

Опитите са стигнали до предклинично ниво, което означава, че се открива възможност за създаване и тестване на нови лекарства с такъв механизъм.

 

Откритието, че блокирането на ATF4 протеина в раковите клетки инхибира техния растеж и делене насочва бъдещите изследвания към по-нататъшно установяване на ролята и механизма на действието му.

 

Необходими са повече данни за това дали блокирането на ATF4 протеина няма да доведе и до определени сериозни извънтаргетни ефекти.

 

През последните десетилетия честотата на неоплазмените заболявания силно нарастна, като тяхната етиология и патогенеза е слабо изяснена – комбинирани са фактори на средата (радиация, тютюнопушене, алкохол, химични вещества и др.) и на индивида (наследствена предиспозиция).

 

Патогенезата е свързана с ускорено неконтролируемо клетъчно делене и растеж. По една или друга причина, клетките на злокачествените новообразувания се изплъзват от механизмите за неутрализиране на имунната система. Ето защо откритието на д-р Константинос Коуменис и екипа му дава много нови надежди.

 

Изследването е представено в сп. Nature Cell Biology.