Здравното министерство на Руската федерация регистрира четвъртата руска ваксина за профилактика на новата коронавирусна инфекция „Спутник Лайт“. Ваксината е разработена от Националния изследователски център по епидемиология и микробиология „Гамалея“ и представлява „олекотена“ версия на първата ваксина „Спутник V“. 


Според резултатите от проведените пред- и клинични изследвания „Спунтик Лайт“ има благоприятне профил на безопасност. При всички доброволци се е образувал клетъчен имунен отговор към SARS-CoV-2. 


За разлика от първата новата руска ваксина съдържа само един компонент, за който е използван аденовирус тип 26. Този компотент е аналог на приложения в първата доза на ваксината „Спутник V“. Това не означава, че този компонент е негова алтернатива, подчертават руските експерти, тъй като целите и задачите при създаването на „Спутник Лайт“ са други.С новия препарат се разширява достъпът до ваксини срещу ковид и възможността да се ускори процесът по формиране на устойчив колективен имунитет, се пояснява в съобщението на руското здравно министерство. 


От „Спутник V“ се получава по-силен имунитет и може да се прилага при хора над 60 години, докато „Спутник Лайт“ може да се използва за бързо формиране на популационен имунитет в условия на неблагоприятно развитие на епидемичния процес. 


При изпитанията е установено, че при преболедували ковид "Спутник Лайт" дава значителен ръст на титъра на антителата, което показва целесъобразността ѝ да бъде използвана вбъдеще при прекарали коронавирусната инфекция шест и повече месеца назад със спаднал титър на антителата. 


„Спутник Лайт“ е получена по биотехнологичен път, при който не се прилага патогенния вирус SARS-CoV-2. Използва се рекомбинантен аденовирусен вектор на основата на човешкия аденовирус тип 26, който носи ген от S белтъка на SARS-CoV-2.


Ваксината предизвиква образуването на хуморален и клетъчен имунитет срещу пандемичния коронавирус. Имунологичните свойства и безопасността на препарата са изследвани при различни клинични тестове с участието на доброволци от двата пола на възраст над 18 години. 


Междинните анализи за имуногенност показват, че ваксината води до получаването на хуморален имунен отговор при доброволците. В резултат на еднократното имунизиране 100% от здравите доброволци развиват клетъчен имунитет срещу S белтъка на SARS-CoV-2.


Новата ваксина може да се прилага при възрастни над 18 до 60 години.