Гонореята, често срещана и с наименованието трипер, е венерическо заболяване, което се причинява от бактерията Neisseria gonorrhoeae. Освен при обичаен полов контакт заразяването може да се осъществи още и по време на анален секс, както и при орални сексуални практики. Последните имат основно значение за фарингеалната форма на заболяването – засягането на лигавицата на гърлото.


Оралната форма на гонорея нараства значително сред групата на мъже, правещи секс с мъже (MSM – men having sex with men). Като пример в Австралия за период от 5 години броят на откритите случаи на мъже с инфекцията е нарастнал двойно. Проблем представлява и нарастващата антибиотична резистентност, поради която се затруднява лечението и съответно елиминирането на инфекцията.


Проблем е възможността за защита при оралната форма на гонорея, както е при тази по полов път (използване на презервативи). В тази връзка екип от учени провеждат проучване върху възможността за намаляване на бактериалното число до граници за невъзможност или намалена възможност за предаване на инфекцията. Използва се вода за уста, с високо съдържание на алкохол.Първоначално потискащият ефект на водата за уста е изпробван ин витро – върху хранителни среди, които са с растеж от колонии на Neisseria gonorrhoeae. След което на втори етап са изследвани пациенти, които са разделени в две групи.


В проучването участват общо 196 мъже, от които при 104 е приложена вода за уста с високо съдържание на алкохол, а при останалите 92 – е използван физиологичен разтвор за изплакване и гаргара в рамките на 1 минута.


Смивове (натривки) от лигавицата на гърлото били взети преди и непосредствено след изплакването на устата и при двете групи мъже. В групата, в която била използвана вода за уста, се установили значително по-малко положителни за бактерията проби – 52%, в сравнение с групата на мъже, при които бил приложен физиологичен разтвор – 84% положителни проби.


Тези данни показват, че вода за уста с високо съдържание на алкохол значително намалява бактериалното число върху повърхността на лигавицата. При ежедневна употреба значително се повишава очистването на лигавицата, което има отношение към превенцията на инфекцията.