Наблюдения от 2020 г. показват, че вероятността за предаване на COVID-19 в домакинствата е 16,9%, този процент нараства до 41,5%, когато става дума за такива, съставени от един заразен със SARS-CoV-2 и още един контактен човек.

 

Някои хора обаче, не се заразяват с вируса, въпреки продължителните контакти със заболели от домакинството. Това предполага тяхната резистентност към COVID-19.


 

Генетичните фактори оказват голямо влияние върху отговорите при налични инфекции.

 

Ново проучване, публикувано в Nature Immunology, наблюдава индивидуалността на гените, които могат да доведат до податливост или вероятна резистентност към SARS-CoV-2.

 

Авторите на проучването са изследователи, които са част от COVID Human Genetic Effort - международно сътрудничество, целящо да разбере генетичните и имунните фактори, лежащи в основата на инфекцията със SARS-CoV-2.

 

Тези проучвания могат да помогнат при идентифицирането на пътищата, включени в борбата на организма срещу COVID-19. Това може да доведе до по-добро разбиране на патогенезата на вируса от учените и по този начин да се стигне до разработване на нови ефективни терапевтични средства.

 

При наличието на различни генетични варианти могат да се наблюдават различни отговори към коронавирусната инфекция. Най-често тези гени кодират протеини, които участват в имунния отговор.

 

При хора с тежки симптоми на COVID-19 учени наблюдават мутация в гени, които участват или влияят върху отговора на интерферон тип-1. Тези интерферони са химични вещества, които имат важна роля при противоритусния отговор.

 

При други генетични варианти обаче може да се наблюдава резистентност към вируса. Учени идентифицираха и възможни мутации, които биха могли да предизвикват по-лекото протичане на вирусната инфекция.

 

SARS-CoV-2 навлиза в човешките клетки чрез свързване с протеин на ангиотензин-конвертиращия ензим 2 (ACE2), който се намира на повърхността на множество клетки.

 

Скорошно предпечатно проучване, което следва да бъде по-подробно проверено, показва, че рядък вариант на ген, който е разположен близо до гена ACE2 се свързва с по-нисък риск от инфекция със SARS-CoV-2 и по-тежко протичане на заболяването.

 

Според него това може да бъде резултат от способността на вариантния ген да намалява експресията на ACE2 и по този начин да влияе сърху навлизането на SARS-CoV-2.

 

Други лабораторни изследвания идентифицират човешки протеини, които взаимодействат със SARS-CoV-2 и улесняват различни процеси при протичането на вирусна инфекция. По този начин тези генетични варианти могат да предизвикат резистентност към SARS-CoV-2.

 

Източници:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7737089/

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.14.20248176v3.full