Според проучване започнало още през април месец 2020 г., рискът от коронавирусната инфекция за деца и млади хора и до днес остава по-нисък, а с него смъртността също е значително по-ниска.

 

Откакто беше отбелязано, че смъртността при деца е малка, в проучването са анализирани данни от 7 страни.


 

За да бъде направена лесна за усвояване информация от родители, клиницисти и статистици, е направено сравнение между смъртните случаи, причинени от коронавирус и моделната смъртност от други заболявания.

 

След първата публикация през април месец 2020 г. тенденцията е проследена до февруари 2021 г., във връзка с възникването на нови варианти на каронавируса, за някои от които вече се знае, че са много по-заразни. Нова информация сочи и че през зимата 2020/21 г. смъртността при възрастни се е повишила.

 

Във Великобритания, Южна Кореа, Испания, Германия, Италия, Франция и САЩ, детската смъртност и общият риск от заболяването остават ниски до февруари 2021 г. – 0,19 загинали на 100 000 деца, което отговаря на 0,54% от общата смъртност при деца.

 

При по-големите деца смъртните случаи са по-високи, а разлики се намират и в различните държави, вследствие на различни механизми на събиране на информация и други причини като детския възпалителен мултисистемен синдром, асоцииран с ковид-19.

 

Най-високата смъртност на деца е регистрирана в Испания – 0,64% от тези между 0-9 години и 0,53% за тези от 10-19 години.

 

Най-ниската е в Южна Кореа – 0% както за тези между 0-9 години, така и за по-големите между 10 и 19 години.

 

Като цяло не се наблюдава тенденция на повишаване на смъртността през анализирания период, но с повишаване на трансмисията, особено в периодите с регистрирана по-висока активност на вируса, се увеличава и дялът на заразени деца, следователно и смъртността (особено в Италия, Испания и Германия).

 

Въпреки подробната информация за инфекцията при деца, е трудно да бъде намерена и толкова информация за всички други причини за смърт в детските групи и затова изследователите използват база данни от 2017 г. – Global Burden of Disease 2017, в която не се включват сезонните промени.

 

Въпреки това, ниската смъртност при деца остава и до днес, дори и при по-застрашените, които пък са инструктирани да спазват изключително строги мерки.

 

Изследванията ще продължат, за да се проследят промени в тенденцията, възникващи с евентуалните мутации във вируса.

 

Източник:

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00066-3/fulltext?fbclid=IwAR1n_MQhdOvWQZ5K-zpkTxXevYyr9NBVFlVCjFD4HbTZ1ATSkgN9Y5W2MOc#seccestitle20