Екип от учени на Оксфордския университет съобщават, че рискът от настъпване на редки усложнения, свързани с образуване на мозъчни венозни тромбози, вследствие на ваксинация е многократно по-нисък от риска от същото усложнение при инфекция със SARS-CoV-2.

 

Според тях инфекцията крие 100 пъти по-голям риск от развитие на церебрални тромбози от нормалните условия, около 10 пъти по-голям риск, в сравнение с поставянето на която и да била ваксина или прекарване на сезонния грип, който също крие рискове от тромботични инциденти.


 

Екипът пресмята случаите на церебрална венозна тромбоза две седмици след прекарана инфекция и тези две седмици след поставяне на първа доза от ваксината на AstraZeneca. Резултатите биват сравнени със бройката на тромботичните усложнения след прекаран грип, както и с риска в здравата популация.

 

Учените обясняват, че рискът при инфекция надвишава всички останали, като 30% от тромбозите се развиват при хора под 30-годишна възраст. При направено сравнение с ваксините, рискът от инфекцията е около 8 до 10 пъти по-голям.

 

Анализирани са данните от 513 284 случая на ковид-19; 489 871 ваксинирани с иРНК-ваксина; 34 млн. ваксинирани с оксфордската ваксина и 172 742 случая на грип.

 

Резултатите показват, че на един милион преболедували ковид има 39 случая на мозъчна венозна тромбоза. При ваксиниране с иРНК ваксина те са 4, а с векторна 5. Тоест разликите между отделните видове ваксини в риска от развитие на подобно усложнение са минимални, като самият риск е изключително малък. Рискът от мозъчна венозна тромбоза при боледуване от ковид е много по-висок в сравнение с ваксинираните. При грип рискът от това усложнение е близък до 0.

 

По отношение рисковете от тромбоза на порталната вена се получават следните числа: при ковид - 436,4 случая на милион, при иРНК ваксина - 44,9 на милион, при оксфордската ваксина - 1,6 на милион; и за сравнение при грип 98,4 на милион.

 

Важно е да се отбележи, че данните все още са в процес на натрупване и изследване и се анализират внимателно. Данните за ваксината на AstraZeneca идват от ЕМА, а останалата от електронни здравни записи в TriNetX. От изследователският екип обръщат внимание, че единствената напълно сигурна информация засега е, че самата коронавирусна инфекия води както до мозъчни венозни тромбози, така и до тромбози на проталната вена, създаващи проблеми с черния дроб.

 

Продължават изследвания, за да се установи дали механизмът на тромбозите е еднакъв в различните случаи.

 

Източници:

Risk of rare blood clotting higher for COVID-19 than for vaccines | University of Oxford

OSF | COVID-CVT-paper.pdf