На Световния ден на артрита стартира кампанията “Достигни целта“, имаща за цел да помогне лечението на пациентите с ревматоиден артрит.


Последните препоръки за лечение на болестта, публикувани от European League Against Rheumatism (EULAR), изтъкват значението здравните специалисти да съгласуват с пациентите целите и задачите на лечението, които се мониторират за  период от три месеца – наречена „лечение, насочено към целта“ концепция. Тя е приложена успешно при лечение на заболявания в други области като захарен диабет, артериална хипертония и коронарна болест на сърцето, но не е била напълно използвана сред ревматологичната общност.


Резултати от проведено наскоро проучване на 1829 пациенти с ревматоиден артрит затвърждават значимостта на участието на пациента във вземането на решение, като 82% са на мнение, че биха желали да имат по-голям контрол на начините на лечение на заболяването им и 76% биха желали по-подробен разговор с лекуващия си лекар относно състоянието си.


Кампанията “Достигни целта“ е инициатива на фармацевтичната компания UCB. Състои се от серия материали за пациента. Това включва новоразработени материали за лечение и управление на ревматоидния артрит, програма за упражнения, ръководства за начин на живот на пациентите, както и материали за повишаване информираността.


Необходимостта от кампанията се базира на все повечето доказателства, че поставянето на целите на лечението не е част от ежедневната клинична практика за пациентите с ревматоиден артрит. Например, проучване сочи, че докато 87% от всички отговорили смятат, че установяването и постигането на лични цели на лечението може да има положително въздействие върху лечението на тяхното заболяване, 73% казват, че техният лекар или здравен специалист не дискутира с тях подходи, с които да постигат личните си цели.


Ако се остави нелекуван, ревматоидният артрит може да доведе до необратимо увреждане на ставите.

 

 


Кампанията е разработена в допълнение към кампанията “Движение към подобрение” на Световния ден на артрита. Темата на кампанията за тазгодишния Световен ден на артрита признава значението на физическата активност и се фокусира върху здравословния и лесен начин за включване на упражнения към всекидневието на пациента.