Какво представлява рентгенографията на черепа?

Рентгенографията на черепа представлява метод от образната диагностика, който медиците използват за изследване на костите на черепа, включително костите на лицето, носа и синусите.


Рентгенографията на черепа е лесен, бърз и ефективен метод, който се използва за оглед на областта, в която се намира един от най-жизненоважните органи – човешкият мозък.Защо се прави рентгенография на черепа?

Обикновено се прави рентген на черепа след травматично нараняване на главата. Рентгеновата снимка позволява на лекаря да провери за всички щети от нараняването.


Други причини, поради които може да назначи на рентген на черепа, включват:

Каква е подготовката за рентгенография на черепа?

Пациентът трябва да премахне всички бижута, очила и други метални предмети от главата си, защото металът може да попречи на яснотата на рентгеновото изображение. Ако пациентът има  хирургично поставена метална пластина в черепа, трябва да информира лекаря. Въпреки че тези предмети могат да повлияят донякъде на изображението, лекарят все пак може да предпочете да направи рентген.


Други образни изследвания, като ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), могат да бъдат рискови за хора с метал в тялото си.

 

Как се извършва рентгенографията на черепа?

Рентгенография се извършва в специално помещение с подвижна рентгенова камера.

 

За рентгенография на черепа пациентът може да седне на стол или да легне на специална маса. С помощта на рентгенов филм или специален сензор се записват изображенията на компютър. Върху тялото на пациента се поставя оловна престилка, която предпазва от радиация другите части на тялото.


Пациентът трябва да смени различни позиции, за да може камерата да прихване предни и странични изгледи. Докато изображенията се правят, пациентът трябва да задържи дъха си и да останете неподвижен. Изследването не предизвиква дискомфорт. Процедурата трябва да отнеме около 20 до 30 минути. След като изследването приключи, пациентът може да продължи деня си както обикновено.


Какви са рисковете от рентгенография на черепа?

Рентгеновото лъчение включва излагането на малко количество радиация, но ползите от изследването надвишават всеки риск от излагане на минималното количество произведена радиация.


Нивото на рентгеновото лъчение при експозицията се счита за безвредно за възрастните, но многократната експозиция не е безопасно. Рентгенът не е безопасен и за плода при бременните, затова лекарят непременно трябва да бъде уведомен при бременност. 


Какви са резултатите и проследяване след рентгенография на черепа?

Разчитането на снимките се прави от рентгенолог, но рентгеновите снимки могат да бъдат разчитани и от други лекари.


В зависимост от това, което показва рентгенографията, специалист може да назначи и  други последващи образни изследвания, като например ЯМР или компютърна томография (КТ).