Ремдесивир се отнася към антивирусните средства, които действат, потискайки синтеза на вирусната РНК, което води до забавяне репликацията на РНК, а от там и развитието на вируса. Този медикамент първоначално е разработен за лечение на Ебола. От началото на пандемията от COVID-19 бяха проведени клинични изпитвания на медикамента относно влиянието му върху новия коронавирус.

 

Експериментално бе доказано, че той съкращава времето за възстановяване при пациенти с коронавирус. В резултат на това ремдесивир беше одобрен от американската агенция по лекарствата като медикамент за лечение на коронавирус. В края на юни европейският регулаторен орган по лекарствата (ЕМА) също препоръча употребата му при пациенти с COVID-19.Така ремдесивир е показан за лечение на заболяване, предизвикано от COVID-19 при възрастни и юноши (над 12 години и с тегло над 40 кг) с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород.

 

Дозировка и начин на приложение. Медикаментът се употребява само в здравни заведения, където пациентите могат да бъдат внимателно наблюдавани. Лечението обикновено се провежда по схема, която е приложима за пациенти над 12 години и с телесна маса над 40 кг.
През първия ден на лечението се извършва единична натоварваща доза ремдесивир 200 мг, приложена чрез интравенозна инфузия. От втория ден нататък се продължава с еднократен  дневен прием на медикамента от 100 мг. Общата продължителност на лечението трябва да бъде поне 5 и не повече от 10 дни.

 

Нежелани лекарствени реакции. По време и след приложение на ремдесивир се наблюдавани реакции на свръхчувствителност и анафилактични реакции. Наблюдавани са също хипо- или хипертония, хипоксия, обриви, ритъмни нарушения и бъбречни заболявания. За да се избегнат някои от страничните ефекти може да се обмисли по-ниска скорост на инфузия с максимална продължителност около 2ч.

 

Кърмене и ремдесивир. До момента няма точни данни дали ремдесивир преминава в кърмата. Единствените данни са от приложението на препарата върху гризачи, при които се наблюдава екскреция на ремдесивир в кърмата а от там и в кръвта на кърмачето.


Лекарствени взаимодействия. Няма достатъчно данни за значими лекарствени взаимодействия на ремдесивир. Не се препоръчва едновременното му приложение с хлорквин или с други противовирусни продукти.