Нова, двустъпална имунотерапия показва висока ефикасност при 66% от жените, страдащи от напреднал рак на яйчниците, обявиха американски изследователи.

 

Лечението започва с прилагане на специална ваксина, добита от собствените дендритни клетки на пациента. От 31 пациентки, участвали в малко, нерандомизирано проучване, 2/3 отговарят положително на ваксината – пълно или частично.


 

11 от участничките преминават към втория етап от имунотерапията, наречена адоптивна Т-клетъчна терапия. При ¾ от тях се наблюдава значителен клиничен ефект – спиране на растежа или дори смаляване на тумора.

 

Според д-р Лана Кандалафт от Университета в Пенсилвания, агресивните и резистентни на лечение тумори на яйчниците до ден днешен са сериозен, нерешен медицински проблем. Повечето жени, постигнали ремисия, получават изостряне на заболяването до две години след това, като 5-годишната преживяемост е много малка.

 

При някои от участничките, развитието на тумора е спряно в продължение на години. Една от участничките дори получава два рецидива и преминава три операции в рамките само на две години. След като получава експерименталното лечение, тя е в ремисия от 45 месеца. Според

д-р Кандалафт, това е нова надежда за жените с агресивен рак на яйчниците.

NEWS_MORE_BOX

 

Дендритните клетки събират информация за наличните в организма патогени и тумори. Те представят тази информация на Т-клетките, които по този начин се научават да разпознават патогенните частици и изродените клетки, след което последните биват унищожавани. Сама по себе си, ваксината, получена от дендритни клетки, има клиничен ефект у 20 от пациентките. Ваксинацията е добре толерирана и предизвиква Т-клетъчен отговор срещу туморните антигени, при което някои от участничките преминават удължен период без туморна прогресия.

 

При 11-те участнички, преминали втория етап от терапията, Т-клетките биват обработвани в лабораторни условия и върнати в кръвообращението, при което тумор унищожаващият им потенциал се усилва допълнително. 7 от тези участнички биват стабилизирани, а една е в пълна ремисия.

 

Според д-р Луи Винер от Университета в Джорджтаун, изследването показва, че сложните имунотерапевтични схеми са приложими в практиката. То, също така, показва, че е възможно имунната система да бъде „обучена“ в разпознаването на тумора, а след това и допълнително подсилена в борбата срещу него – нещо, което допреди 10 години бе само теоретична постановка.

 

Според учените комбинираният подход може да преодолее механизмите за резистентност на туморите, които спъват голяма част от настоящите терапии.