Екип учени от Сингапур разработиха биофункционален термогел, целящ предотвратяване белези на ретината в резултат на неуспешна операция при отлепване на ретината. Този гел е вид синтетичен полимер.

 

Цикатриксите на ретината повишават риска от появата на усложнение, наречено пролиферативна витреоретинопатия. Това нарушение се наблюдава при невъзможност на ретината да заздравее и да възвърне нормалното си положение.


 

Повече от 75% от неуспешните операции за отлепване на ретината водят до този вид усложнение. При нелекувани състояния може да се стигне до значително понижаване на зрителната острота или дори слепота.

 

Наличните към момента методи за лечение на пролиферативна витреоретинопатия е лимитирано до конкретна хирургична интервенция, наречена парс плана витректомия. Характерно за нея е отстраняването на стъкловидното тяло и периретиналните мембрани през три създадени отвора в склерата.

 

Екипът за първи път успява да разработи нов потенциален метод за употреба на синтетични полимери, които да модифицират различни клетъчни процеси като пролиферация и миграция.

 

Чрез прилагане на транскриптомичен анализ върху целия геном, целящ профилиране на клетъчната генна експресия, специалистите разкриват, че термогелът активира протеин, свързан с еритроиден фактор 2 (NRF2), за да започне серия от химически реакции за предотвратяване на белези.

 

Получената информация предполага, че синтетичните полимери не притежават само една функция като инертни носители на лекарства, а могат да бъдат използвани и с други цели.

 

Разработеният биофункционален термогел може да бъде прилаган и в други сфери на медицината, освен офталмологията. В ортопедията, например, той може да се прилага при наличието на различни вътреставни сраствания, които създават проблеми.

 

Надграждайки откритието си, екипът ще продължи да тества безопасността и ефикасността на този полимер за възстановяване на отлепването на ретината и предотвратяването на пролиферативна витреоретинопатия.

 

Целта на изследователите е да разработят следващото поколение полимери с целенасочени химични модификации, които да водят до специфични клетъчни процеси и промени и освен това да идентифицират други алтернативни приложения на термогела извън офталмологията.

 

Информация за направеното разкритие е публикувана в сп. Nature Communications.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-30474-6