Изследователи от Калифорнийския университет тестват антителата, произведени след ваксинация и ги сравняват с тези, образувани след прекарана инфекция с ковид-19. Оказва се, че ваксината не образува антитела срещу капсида (обвивката) на вируса, но образува много силен отговор срещу свързващата рецепторите част от спайк-протеина.

 

За изследването са използват резултати от тестове за серопревалентност от юли и декември 2020 г. Налични са и данни от подобно изследване през май месец, миналата година.


 

Проби от ваксинирани доброволци са взети през януари, февруари и март 2021 г. С антигенен микрочип се изследват и антителата срещу други коронавируси и грипни антигени.

 

Серопревалентността в Санта Анна през юли месец е била 18% и 26% през декември. През декември в една от болниците стойността е 13%. След започване на ваксинацията на медицинските лица, тази стойност достига 98% през март, което показва, че иРНК ваксините дават значим отговор от антитела.

 

Разликата между ваксинационните антитела и тези, образувани след инфекция, се основава на липсата на капсид във ваксината, следователно не се изграждат и антитела срещу него след поставянето и. При преболедуване обаче такива се образуват.

 

Следващо откритие е, че ваксините създават значително по-силен отговор от антитела срещу частта от спайк-протеин, която се свързва с рецепторите (ACE2) – RBD (Receptor binding domain), водеща до проникване на вируса в клетката. Друг бонус на ваксините и наличната кръстосана реактивност на антителата срещу целия спайк протеин е RBD. Тази реакция най-вероятно се дължи на промени в конформацията на белтъците, създаваща епитопи с кръстосана реактивност.

 

Тази информация подсказва, че тези ваксини най-вероятно предлагат стабилна защита дори и срещу нововъзникващи варианти.

 

Според тези резултати ваксинираните се делят на такива, които притежават антитела срещу капсида и такива, които не притежават такива.

 

Притежаващите най-вероятно предходно на ваксинацията са прекарали и инфекция с коронавируса, вследствие на което са се образували и антителата. Вече се знае, че предходно преболедувалите създават много добър имунитет след поставяне на ваксина.

 

Важно е да се отбележи, че прекарване на вируса не означава сигурнa защита от реинфекция. Ваксинацията е добра и за преболедувалите.

 

Ранна публикация на проучването е направена в BioRxiv.

 

Източник:

https://www.news-medical.net/news/20210421/Antibody-response-induced-by-mRNA-vaccination-differs-from-natural-SARS-CoV-2-infection.aspx?fbclid=IwAR1tHE7QidtkeJBiStDtpUeaqJVM8_5rDa9gC3wI_M2bJ-fI-9Z27DtlKfc

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.15.440089v2