Ново проучване установява, че бактериите, които се развиват в атеросклеротичните плаки са проинфламаторни. Другото неочаквано откритие при изследването е, че някои пациенти със сърдечносъдови заболявания имат различен интестинален микробиом, което вероятно допринася за по-висок риск от инфаркт на миокарда.


Микробиомът е съвкупността от всички бактерии, които населяват повърхността и кухините на един макроорганизъм. Все повече нови изследвания показват огромното значение на микробиома в патофизиологията на различни заболявания. През последните години редица изследвания свързват нарушенията в микробиома с повишен риск от колоректален карцином и рак на простатата. Откриването на връзка обаче между интестиналната микробиота и сърдечносъдовите заболявания е нещо съвсем ново и неочаквано.


Миналата седмица д-р Евгения Писано от Католическия университет на свещеното сърце в Рим съвместно с колеги презентират резултатите от своето изследване на Конгреса на европейското кардиологично общество, който тази година се проведе в Париж.В малко изследване, д-р Писано и екипът ѝ проучват как бактериите влияят на стабилността на атеросклеротичните плаки. При проучването си екипът изследва 30 пациенти с остър коронарен синдром. Акутният коронарен синдром е съвкупност от събития и симптоми, които се характеризират с понижен кръвоток към миокарда. Към тези събития се отнасят нестабилната стенокардия и инфаркт на миокарда. В изследването участват още и 10 пациенти със стабилна стенокардия.


Екипът взима фекални проби от всички участници за микробиологично изследване, както и атеросклеротичен материал от ангиопластични балони, които се използват с цел дилатация на коронарни съдове и подобряване на миокардното снабдяване. Това, което прави впечатление на екипа при анализа на пробите е, че бактериите изолирани от атеросклеротичните плаки са про-инфламаторни, принадлежащи основно към видоведе Proteobacteria и Actinobacteria. Според водещия автор на проучването д-р Евгения Писано това показва, че има определена селективност на проинфламаторни видове, които предизвикват инфламаторни реакции и вероятно могат да предизвикат руптура на атеросклеротичните плаки, което завършва с инфаркт на миокарда и често летален изход.


При анализа на фекалните проби се установява, че те съдържат хетерогенна група бактерии, но основно Bacteroidetes и Firmicutes. Лекарите установяват още, че щамовете на тези бактерии се различавали при двете групи участници. Пациентите с акутен коронарен синдром имали по-високо съдържание на Firmicutes, Fusobacteria и Actinobacteria във фецеса, докато пациентите със стабилна стенокардия имали по-високо съдържание на Bacteroidetes и Proteobacteria в пробите.


Според д-р Писано установяването на различия в интестиналния микробиом при двете групи пациенти показва, че различните вещества, които тези бактерии отделят вероятно влияят на стабилността на атеросклеротичните плаки и увеличават риска от инфаркт на миокарда.


Повече изследвания за необходими, които да установят дали отделените бактериални метаболити влияят на стабилността на плаките и по какъв механизъм. До момента няма подобен тип проучвания, които да показват влиянието на интестиналния микробиом, както и на този в плаките върху тяхната стабилност.


Според д-р Писано въпреки че проучването обхваща малка група пациенти, то е изключително важно, защото показва, че различни инфекциозни тригери играят важна роля в дестабилизацията на атеросклеротичните плаки. По-задълбочени проучвания вбъдеще трябва да бъдат проведени, за да се установи дали антибиотична терапия може да намали риска от сърдечносъдови инциденти при определени пациенти. Микробиотата в коронарните плаки и гастро-интестиналния тракт може да се окаже терапевтичен таргет вбъдеще.

 

До момента изследвания показваха връзка между промените в интестиналната микробиота и гастро-интестинални заболявания, но за първи път се установява връзка между бактериите в червата и екстраинтестинални заболявания в други системи.


Все по-голямо значение се отдава нарушенията в микробиома при възникването на редица заболявания. Възможно е откритията за значението на микробиома да доведат до възникването на нова ера в медицината в бъдеще, където основен терапевтичен таргет е нарушението в популациите на бактериите в нашия организъм.